บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติเอกฉันท์ 'เข็มชัย ชุติวงศ์' นั่งอัยการสูงสุดคนต่อไป

ที่ประชุม ประชุมคณะกรรมการอัยการ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ 'เข็มชัย ชุติวงศ์' นั่งอัยการสูงสุด ต่อจาก 'พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร' ที่จะพ้นตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ...

วันที่ 14 มิ.ย. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด มีการประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ครั้งที่ 6/2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนต่อไป เนื่องจาก ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร จะพ้นตำแหน่งอัยการสูงสุด ในวันที่ 30 กันยายน 2560

ผลการประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด อาวุโสอันดับที่หนึ่ง เป็นอัยการสูงสุดคนต่อไป