วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติเอกฉันท์ 'เข็มชัย ชุติวงศ์' นั่งอัยการสูงสุดคนต่อไป

ที่ประชุม ประชุมคณะกรรมการอัยการ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ 'เข็มชัย ชุติวงศ์' นั่งอัยการสูงสุด ต่อจาก 'พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร' ที่จะพ้นตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ...

วันที่ 14 มิ.ย. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด มีการประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ครั้งที่ 6/2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนต่อไป เนื่องจาก ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร จะพ้นตำแหน่งอัยการสูงสุด ในวันที่ 30 กันยายน 2560

ผลการประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด อาวุโสอันดับที่หนึ่ง เป็นอัยการสูงสุดคนต่อไป

ที่ประชุม ประชุมคณะกรรมการอัยการ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ 'เข็มชัย ชุติวงศ์' นั่งอัยการสูงสุด ต่อจาก 'พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร' ที่จะพ้นตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ... 14 มิ.ย. 2560 13:44 ไทยรัฐ