วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Nineteen to the dozen

มีข้อความทางโซเชียลมีเดียว่า The refugees arrived by the dozen. ผู้อ่านท่านครับ โดยปกติ dozen หมายถึง หนึ่งโหล (12 อัน) แต่วลี by the dozen หมายถึง in large number จำนวนมากมายหลายคน บางคนใช้ว่า in their dozens

The refugees arrived in their dozens. ผู้อพยพมาเป็นจำนวนมากมายหลายคน ประโยคนี้ ไม่ได้ หมายถึง ผู้อพยพมากัน 12 คน นะครับ

ผู้จัดการสโมสรนักศึกษาพูดถึงนักศึกษาที่มาจากอิรักว่า I’ve spoken to her dozens of times, but I still don’t know her name. ประโยคนี้ก็ ไม่ได้ หมายความว่า ผู้จัดการสโมสรพูดกับนักศึกษาคนนี้เป็นจำนวน 12 ครั้งนะครับ แต่หมายถึง พูดกับคนผู้นั้นมากมายหลายครั้ง dozens of times=many ประโยคข้างบนจึงหมายถึง ผมพูดกับเธอมากมายหลายครั้ง แต่ผมก็ยังไม่รู้จักชื่อของเธอเลยครับ

เมื่อจะบอกว่า ไข่จำนวน 1 โหล ก็บอกว่า a dozen eggs แต่ถ้าจะบอกว่า ไข่ครึ่งโหล ก็บอกว่า half a dozen eggs ซึ่งหมายถึง six eggs นั่นเอง

ผมถามว่า ดร. โรสแมรี อาจารย์จิตวิทยาคนใหม่สอนเป็นยังไงบ้าง จอห์นตอบว่า Yesterday she was talking nineteen to the dozen. ประโยคนี้หมายถึง She was talking very quickly and without stopping. ท่านพูดเร็วมากๆ โดยที่ไม่หยุดเลย

นอกจากใช้วลี nineteen to the dozen แล้ว คนอังกฤษยังใช้วลี ten to the dozen ได้อีกด้วยครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

14 มิ.ย. 2560 12:35 ไทยรัฐ