วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย 20 จังหวัด เร่งฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย 30 จังหวัด รวม 114 อำเภอ 533 ตำบล 3,397 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ.ร่วมกับทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว

วันที่ 14 มิ.ย. 60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลาก และน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 14 มิ.ย.60 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย 30 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร ลำปาง เลย อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สระบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง เพชรบูรณ์ ตาก อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ลพบุรี นครปฐม จันทบุรี สระแก้ว และพังงา รวม 114 อำเภอ 533 ตำบล 3,397 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 5 ราย

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุดรธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี เชียงใหม่ เลย ลำปาง สุราษฎร์ธานี ลำพูน ระนอง ชลบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ พิจิตร ร้อยเอ็ด และสระบุรี  รวม 94 อำเภอ 487 ตำบล 3,277 หมู่บ้าน 45 ชุมชน

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการจัดหาอาหาร และน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอ การดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล รวมถึงการแจกจ่ายถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน อีกทั้งจัดรถบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การซ่อมแซมถนนและสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง และหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง คลื่นสูง 1–2 เมตร

ซึ่ง ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด หากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ภัยจะได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย 30 จังหวัด รวม 114 อำเภอ 533 ตำบล 3,397 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ.ร่วมกับทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ 14 มิ.ย. 2560 10:10 ไทยรัฐ