วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชิ้นส่วนสำคัญ

กำลังพลกองโรงงานช่างแสง กรมสรรพาวุธทหารบก นำล้อพระมหาพิชัยราชรถ หมายเลข 9780 ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ และประดับอย่างละเอียดพิถีพิถัน ตามแบบโบราณ ราชประเพณี จำนวน 4 ล้อ ทดแทนของเดิมที่มีอายุกว่า 200 ปี มาติดตั้งเข้ากับพระมหาพิชัยราชรถ ภายในที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร.