วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมล์เอ็นจีวีเบรกแตก! ขสมก.เบรกประมูล ติดปัญหาราคากลางชงฝ่ายกฎหมายชี้ขาด

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ได้เลื่อนการยื่นซองประมูลโครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา 489 คัน ราคากลาง 4,021 ล้านบาทรอบใหม่ ออกไปเป็นวันที่ 22 มิ.ย. จากเดิมกำหนดในวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจาก ขสมก.กำลังทบทวนร่างขอบเขตของงาน (ทีโออาร์) โครงการดังกล่าว หลังจากคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ได้พิจารณาข้อท้วงติงที่เห็นว่าทีโออาร์ใหม่ควรปรับราคากลางลง โดยยึดตามราคา ที่บริษัทเบสท์รินกรุ๊ป จำกัด เคยชนะในการประมูลโครงการครั้งก่อนคือวงเงิน 3,387 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 634 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ระบุไว้หากเคยมีการประมูลโครงการเดียวกันและต่ำกว่าราคากลางก็ต้องอิงตามราคาที่ ต่ำกว่า ทั้งนี้ ขสมก.ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ ป.ป.ช.และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อหารือเรื่องวิธีการ กำหนดราคากลางขององค์การว่าถูกต้องเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อที่ไม่ใช่งานก่อสร้างตามที่ ป.ป.ช. กำหนดหรือไม่ จึงต้องรอหนังสือตอบกลับข้อหารือจาก 2 หน่วยงาน

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า วันที่ 16 มิ.ย.นี้จะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายเพื่อพิจารณาเรื่องทีโออาร์ โดยมี 2 แนวทางเลือกคือ 1.ยึดตามราคาที่เบสท์รินกรุ๊ปเคยชนะ 2.ยึดตามทีโออาร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีราคากลางวงเงิน 4,021 ล้านบาท หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบทางเลือกที่ 1 ก็ต้องล้มประมูลเป็นครั้งที่ 2 เพื่อใช้ทีโออาร์ใหม่และเริ่มต้นกระบวนการเปิดประมูลใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าเห็นชอบทางเลือกที่ 2 ก็เดินหน้าต่อไปตามกำหนดการเดิม เพื่อให้เอกชนที่ซื้อซองประกวดราคาไปแล้วทั้ง 12 ราย ยื่นเอกสารประกวดราคาวันที่ 22 มิ.ย.นี้.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ได้เลื่อนการยื่นซองประมูลโครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) 14 มิ.ย. 2560 05:03 ไทยรัฐ