วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ผลิตเอทานอลโร่ร้อง “บิ๊กตู่” ซื้อข้าวไม่ได้ ประมูลให้ราคาสูงสุดกลับกินแห้วจานใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ผู้ผลิตเอทานอล (99.5%) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยื่นประมูลข้าวกลุ่มที่ 3 หรือข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลไม่อนุมัติขายข้าวให้กับบริษัท ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล และเสนอซื้อข้าวในสต๊อกครบทั้ง 157 คลังที่เปิดประมูล ในจำนวนนี้ 74 คลังได้เสนอราคาซื้อสูงสุด คิดเป็นปริมาณ 525,000 ตัน เฉลี่ยตันละ 2,332 บาท แต่กลับไม่อนุมัติขายให้ และไม่ได้รับการแจ้งกลับเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสาเหตุของการไม่อนุมัติด้วย

นอกจากนี้ ยังพบว่าคณะทำงานได้อนุมัติขายข้าวให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานที่เสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีเหตุผลทางการตลาด การค้า เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพราะการอนุมัติขายให้กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ เมื่อพิจารณาแล้วไม่คุ้มกับต้นทุนการนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ย แต่คณะทำงานกลับพิจารณาขายให้ 2 ราย จำนวน 29 คลัง ปริมาณ 202,000 ตัน เฉลี่ยตันละ 3,319.41 บาท และอนุมัติให้กับกลุ่มที่นำไปผลิตพลังงานชีวมวล 8 ราย 30 คลัง ปริมาณ 144,000 ตัน รวมปริมาณที่อนุมัติขาย 500,000 ตัน มูลค่า 1,522.79 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่า หากปริมาณข้าวสารที่อนุมัติขายครั้งนี้ทั้ง 500,000 ตัน หมุนเวียนกลับมาในระบบตลาดข้าวปกติ จะมีรายได้ส่วนต่างจากราคาประมูลและราคาตลาดสูงถึง 2,500-3,000 ล้านบาท และจะส่งผลกระทบต่อระบบการค้าข้าวในตลาดได้ บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด จึงส่งหนังสือขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลช่วยตรวจสอบผลการพิจารณาว่าบริษัทที่ได้รับการอนุมัติขายนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มการค้าข้าวหรือไม่.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ผู้ผลิตเอทานอล (99.5%) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยื่นประมูลข้าวกลุ่มที่ 3 หรือข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 14 มิ.ย. 2560 04:46 ไทยรัฐ