วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลังงานดิ้นแก้ปิโตรเลียมพื้นที่ส.ป.ก.

ยกฟ้องนายกฯตั้งกองทุนน้ำมัน เลิกสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (บอร์ด ส.ป.ก.) ยินยอมให้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ตามกฎหมายอื่น ซึ่งกระทบต่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ต้องหยุดสำรวจ 7 บริษัทว่า ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยเสนอปัญหาดังกล่าวหารือเพื่อแก้ไขต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (13 มิ.ย.) ศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้องคดีที่นายสมคิด หอมเนตร กับพวกรวม 27 คน ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, คณะกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), รมว.พลังงาน และอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวม 6 คน กรณีอนุมัติให้ออกสัมปทานปิโตรเลียมตามประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่องเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทย ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (รอบที่ 21) โดยไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากมีการยกเลิกประกาศดังกล่าวไปแล้ว

ทั้งนี้ คำพิพากษาศาลปกครองกลาง ระบุ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ 6 ได้ออกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่องเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทย ที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ลงวันที่ 30 ก.ย.2557 จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ได้ออกประกาศกระทรวงพลังงานยกเลิกประกาศการยื่นคำขอสิทธิดังกล่าว ส่งผลให้ประกาศการยื่นคำขอสิทธิฯนั้นเป็นอันสิ้นผลไป จึงไม่มีกรณีที่ศาลจะออกคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ระงับหรือยับยั้งการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดแปลงสัมปทานรอบที่ 21 ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเจ็ดคนแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง

ศาลปกครองกลางยังมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 ลงวันที่ 23 ธ.ค.2547 เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 178/2520 ลงวันที่ 19 ก.ย.2520 กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันส่งเงินเข้ากองทุนรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง.

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (บอร์ด ส.ป.ก.) ยินยอมให้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ตามกฎหมายอื่น 14 มิ.ย. 2560 04:41 ไทยรัฐ