วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปทุมธานีรับแผน มท.ป้องกันน้ำเข้าสู่กรุง

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการจังหวัดพื้นที่ปริมณฑล ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เพื่อเป็นการบรรเทาปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู้พื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น วันนี้ เป็นการเปิดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 เครื่อง ที่บริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นการ ระบายน้ำที่มาจากคลองต่างๆ เข้าสู่คลอง รังสิตประยูรศักดิ์ และสูบผ่านประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ ประตูระบายน้ำ จุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 12 เครื่อง สามารถ สูบน้ำได้ ปริมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลนี้เข้าสู่พื้นที่ กรุงเทพมหานคร

จากนั้นนายสุรชัยเดินทางตรวจดูการทำงาน และความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำ ตรวจดูการดูดเลนภายในท่อระบายน้ำตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และหน้าตลาดพูนทรัพย์ หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนำรถดูดโคลน เลน ดำเนินการดูดเลนและลอกท่อระบายน้ำ ทำท่อระบายน้ำให้เป็นท่อระบายน้ำจริงๆสามารถระบายน้ำได้ ไม่ให้น้ำมารอระบาย เพื่อป้องกันหากน้ำมามาก จะสามารถระบายออกได้ทันท่วงที.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการจังหวัดพื้นที่ปริมณฑล ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ 14 มิ.ย. 2560 04:35 ไทยรัฐ