วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผย 3 กระทรวงจ่ายค่าน้ำตรงเวลา

บัวแก้ว, ท่องเที่ยวฯ, วัฒนธรรม-กปน.ขอบคุณรัฐบาลช่วยเร่งรัดหนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจค้างชำระ อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2560 มาชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระนั้น

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ขั้นตอนการเรียกเก็บค่าน้ำประปาของ กปน.นั้น จะส่งข้อมูลใบแจ้งค่าน้ำประปาทุกวันที่ 26 ของเดือน ให้บริษัท Outsource จัดพิมพ์ และส่งทางไปรษณีย์ โดยหน่วยงานต่างๆจะต้องชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปา แม้ที่ผ่านมา จะประสบปัญหาหน่วยงานต่างๆไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอ หรืออยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินไม่ทัน แต่ กปน.ก็ยังคงจ่ายน้ำประปาให้ตามปกติเพื่อให้การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติดำเนินอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรม ที่ชำระค่าน้ำประปาตรงเวลาสม่ำเสมอ

“หากทุกหน่วยงานชำระค่าน้ำตรงเวลา จะทำให้ กปน.มีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งต้องขอขอบคุณ ครม. ที่ช่วยเร่งรัดการชำระค่าน้ำประปาของหน่วยงานต่างๆในครั้งนี้ด้วย” ผู้ว่าการ กปน.กล่าว.

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจค้างชำระ อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 14 มิ.ย. 2560 04:32 ไทยรัฐ