วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผอ.สำนักพุทธฯ ตั้งกก.สืบทุจริตเงินอุดหนุนวัด ย้อนหลังตั้งแต่ปี 56

ผอ.สำนักพุทธฯ ตั้งกก.สืบทุจริตเงินอุดหนุนวัด ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 ไล่ตั้งแต่งบฯบูรณะปฏิสังขรณ์วัด-เผยแผ่-ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม...

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) บุกค้นบ้านพี่สาวภรรยาอดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และผู้บริหารระดับสูงของพศ. ซึ่งคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะปฏิสังขรณ์วัด กว่า 60 ล้านบาท ว่า ตามที่ทางปปป. ระบุมีผู้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 2-3 รายนั้น ขณะนี้ทางพศ.ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากปปป. ทราบเพียงตามข่าวเท่านั้น ซึ่งตามขั้นตอนปกติแล้ว จะต้องมีการทำหนังสือแจ้งมายังพศ.

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปปป. ได้ประสานมายังพศ. เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณอุดหนุนในด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อนำไปพิจารณาตามพยานหลักฐาน ส่วนจะถึงเวลาต้องมีการสั่งพักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตเรื่องนี้หรือยังนั้น การสั่งพักงานจะต้องพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีมูลความผิด จึงจะดำเนินการสั่งพักงานได้ ซึ่งการชี้มูลความผิดเกิดได้สองทางคือ ทางปปป. ส่งข้อมูลมาให้พศ. หรือทางพศ.ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งในส่วนของปปป. ยังไม่ได้มีการส่งข้อมูลมาให้พศ.

ทั้งนี้ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง จากการนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลพศ. ทางนายออมสิน ได้ขอให้ทางพศ.ทำตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นตนจึงมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวัดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา หากพบความผิดปกติในเรื่องใดให้รายงานมาทันที และหากพบเจ้าหน้าที่พศ. เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการคือ สั่งพักงาน ก่อนที่จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยต่อไป

สำหรับเงินงบประมาณที่พศ.ได้รับในแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยงบฯส่วนใหญ่จะเป็นงบฯอุดหนุน แบ่งเป็นงบฯเผยแผ่พระพุทธศาสนาประมาณ 400 ล้านบาท งบฯบูรณะปฏิสังขรณ์วัดประมาณ 500 ล้านบาท และงบฯด้านการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้น จะตรวจสอบงบฯอุดหนุนทั้ง 3 รายการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ อย่างไร และใครมีส่วนเกี่ยวข้อง.

ผอ.สำนักพุทธฯ ตั้งกก.สืบทุจริตเงินอุดหนุนวัด ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 ไล่ตั้งแต่งบฯบูรณะปฏิสังขรณ์วัด-เผยแผ่-ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม... 14 มิ.ย. 2560 01:22 ไทยรัฐ