วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะช่องทีวีดิจิทัล ให้ความสำคัญกับเฟซบุ๊ก ขยายฐานคนดูยุคใหม่

ศูนย์ดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แนะช่องทีวีดิจิทัล ควรให้ความสำคัญกับเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้น เพื่อขยายฐานคนดูรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60 ศูนย์ดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ได้ทำการศึกษาถึงอัตราการมีส่วนร่วมในเฟซบุ๊กของช่องทีวีดิจิทัลไทย เพื่อเปรียบเทียบกับการวัดเรตติ้งผู้ชมปกติของ บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด โดยพบว่า ช่องทีวีดิจิทัลหลายช่องมีความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมในเฟซบุ๊กของช่องทีวีได้ดี คือ ช่อง 3 Amarin TV ช่อง 8 PPTVHD36 Workpoint TV ไทยรัฐทีวี เป็นต้น

นายธวัชชัย สุขสีดา ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป มีการดูโทรทัศน์น้อยลง โดยผู้ชมยุคใหม่จะเลือกดูเนื้อหาตามที่เห็นจากในสื่อเฟซบุ๊กของตัวเองมากขึ้น ทำให้ช่องทีวีดิจิทัลจำเป็นต้องนำเนื้อหาต่างๆ เอาไปใช้สื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมในเฟซบุ๊กมากขึ้น เพื่อเพิ่มฐานผู้มีส่วนร่วมแข่งกันจึงจะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงขึ้น

ทั้งนี้ การศึกษาการมีส่วนร่วมบนแฟนเพจเฟซบุ๊กของช่องทีวีต่างๆ นั้นใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า LikeAlyzer ซึ่งหากมีการศึกษาในเชิงลึกลงไป จะสามารถวัดได้แม่นยำละเอียดมากขึ้น เช่น สามารถดูขีดความสามารถในการบริหารแฟนเพจเฟซบุ๊กของช่องทีวีต่างๆ ตามช่วงเวลาต่างๆ โดยต้องตรวจสอบจำนวนเม็ดเงินโฆษณาที่ใช้เพื่อเพิ่มสมาชิกใหม่เพื่อเปรียบเทียบไปด้วยกัน

นายธวัชชัย กล่าวด้วยว่า ทางศูนย์ดิจิทัลศึกษามีข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหารช่องทีวีดิจิทัลต่างๆ ด้วยว่า เนื้อหาดีๆ ในช่องทีวีต่างๆ ควรจะมีการตัดเป็นคลิปสั้น สลับกับการย่อยเป็นอินโฟกราฟิก เพื่อนำเสนอผ่านสื่อแฟนเพจเฟซบุ๊กของช่องอย่างเป็นระบบ ควรจัดสรรงบประมาณและกำลังคนมาดูแลด้านนี้อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หากช่องทีวีดิจิทัลไม่ให้ความสำคัญกับสื่อเฟซบุ๊ก ในอนาคตจะมีคู่แข่งที่ทำเน้นเฉพาะสื่อเฟซบุ๊ก และแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างรวดเร็วอย่างกรณีเพจ "อีจัน" ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นช่องข่าวอาชญากรรมที่สามารถสะสมผู้รับชมได้อย่างรวดเร็วถึงเกือบ 3 ล้านคนโดยใช้เวลาไม่นาน โดยมีการ Live สด เทียบเท่ารายการทีวี และมีอัตราการมีส่วนร่วมในเฟซบุ๊กสูงมาก 

ศูนย์ดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แนะช่องทีวีดิจิทัล ควรให้ความสำคัญกับเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้น เพื่อขยายฐานคนดูรุ่นใหม่ 13 มิ.ย. 2560 20:56 ไทยรัฐ