วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลอาญาแจงถ่ายภาพทำข่าว ห้าม ‘ไลฟ์สด’ หลังศาล-ถ่ายติดโซ่ตรวน กุญแจมือ

ศาลอาญา แจงข้อกำหนดถ่ายภาพ ทำข่าว ย้ำ "ห้ามไลฟ์สด" หลังศาล ห้ามถ่ายติดเครื่องพันธนาการ กรงขัง โซ่ตรวน กุญแจมือ เบลอหน้าผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ ขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวแต่ละองค์กร

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 มิ.ย.60 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา นายมนตรี รัตนทวีโสภณ เลขานุการศาลอาญา และนายเจตสิริ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และสื่อมวลชนโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์หลายสำนัก ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อสรุปแนวทางและข้อปฏิบัติในการถ่ายภาพทำข่าวบริเวณห้องคุมขังศาลอาญา

นายเจริญวิทย์ กล่าวว่า การทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญต้องมีเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ที่ทำให้มนุษย์สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยผ่านสื่อทุกรูปแบบ สามารถแสวงหาการรับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ทั้งนี้ในส่วนของศาลที่เป็นหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อความเรียบร้อยในบริเวณศาล และสิทธิของจำเลยปกติก็จะให้สื่อมวลชนเสนอข่าวตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือศาลได้ออกข้อกำหนดเฉพาะในส่วนของศาล เฉพาะศาลอาญาเองเราก็มีข้อกำหนดตามที่เคยได้ประชุมกับผู้สื่อข่าวครั้งก่อนแล้วดังนี้

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวว่า ประการแรกบริเวณหน้าศาลอาญา ศาลจะอนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวตามปกติ รวมทั้งป้ายชื่อศาลสามารถถ่ายได้ แต่ในส่วนที่เป็นบัลลังก์ห้องพิจารณาคดี ศาลจะไม่อนุญาตให้ถ่ายนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ส่วนการถ่ายภาพบริเวณด้านหลังศาลอาญานั้น การถ่ายภาพจะต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ถ่าย ยกเว้นกรณีเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น คดีที่มีการนำตัวผู้ต้องหามาฝากขัง ซึ่งศาลและผู้สื่อข่าวก็ไม่ทราบล่วงหน้า จะอนุญาตให้ถ่ายภาพล่วงหน้าได้ แต่ต้องไปยื่นขออนุญาตในภายหลัง ส่วนบริเวณด้านหลังศาลที่อนุญาตให้ถ่ายรูป จะอนุญาตให้เฉพาะสื่อที่มีรายชื่อขออนุญาตเท่านั้น จะกำหนดจุดเป็นพื้นที่บริเวณหน้าทางเข้าห้องควบคุมด้านหลังศาล และบริเวณทางเดินด้านในที่จัดพื้นที่ไว้ให้รวม 2 จุด ซึ่งศาลจะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ประสานกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอนุญาตจะให้ถ่ายภาพหรือไม่ ถ้าหากผู้ต้องหาหรือจำเลยอนุญาตก็สามารถถ่ายได้ หากจำเลยหรือผู้ต้องหาไม่อนุญาตก็ไม่สามารถถ่ายได้เพราะจะเป็นการละเมิดสิทธิ

นายเจริญวิทย์ กล่าวว่า ในส่วนพื้นที่ที่กำหนดให้ถ่ายภาพ ให้ผู้สื่อข่าวที่ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่ระดับหน้าอกและใบหน้าของผู้ต้องหาหรือจำเลย หรือหากจะมีการเบลอใบหน้าผู้ต้องหาหรือจำเลยก็จะเป็นการทำเพราะการถ่ายภาพทำข่าว ไม่ใช่การประจานผู้ต้องหาหรือจำเลยในลักษณะเหยียดหยาม แต่ก็ขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวและแต่ละองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามถ่ายภาพที่ติดเครื่องพันธนาการ กรงขัง โซ่ตรวน กุญแจมือหรือกำไลข้อมือ และไม่ให้เห็นใบหน้าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือตำรวจขณะการควบคุมตัว แต่หากถ่ายภาพติดเจ้าหน้าที่ด้วยความจำเป็นก็อาจจะใช้วิธีการเบลอภาพได้ ส่วนการถ่ายภาพบริเวณห้องเวรชี้ในการนำตัวผู้ต้องหามาฝากขัง ศาลจะอนุญาตให้ถ่ายภาพช่วงผู้ต้องหาเดิน แต่ห้ามถ่ายภาพผู้ต้องหาขณะรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าห้องเวรชี้ และขอย้ำบริเวณห้องพิจารณาคดีห้ามไม่ให้สัมภาษณ์คู่ความหรือผู้ต้องขังในห้องพิจารณาโดยเด็ดขาด และห้ามถ่ายทอดสด หรือการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

“อยากให้สื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ระเบียบการทำข่าวบริเวณศาลให้ถูกต้อง การเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนนั้นสื่อมวลชนถือเป็นสถาบันที่สามารถส่งเสริมให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสื่อมวลชนสามารถนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้องภายใต้กรอบกติกาและหลักสิทธิมนุษยชนก็จะได้รับการยอมรับจากสังคม จึงเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกเครือข่าย ทุกสถาบันกระทำหน้าที่ตามข้อกำหนดและหลักการที่ศาลอาญาวางไว้เพื่อให้ศาลและสื่อมวลชนทำงานไปกันได้ด้วยดี” นายเจริญวิทย์กล่าวสรุป.

ศาลอาญา แจงข้อกำหนดถ่ายภาพ ทำข่าว ย้ำ "ห้ามไลฟ์สด" หลังศาล ห้ามถ่ายติดเครื่องพันธนาการ กรงขัง โซ่ตรวน กุญแจมือ เบลอหน้าผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ ขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวแต่ละองค์กร 13 มิ.ย. 2560 18:15 ไทยรัฐ