วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เห็นชอบปรับเกณฑ์เยียวยา เหยื่อม็อบการเมืองปี 56-57

ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์เยียวยาเหยื่อม็อบการเมือง ปี 56-57 เพิ่มเติม ให้เงินยังชีพรายเดือน-ทุนการศึกษารายปีบุตรผู้เสียชีวิตจบ ป.ตรีใบเดียว

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556-2557 เพิ่มเติม และยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2556 เรื่อง ข้อเสนอช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2556-2557 เสนอ

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า โดยมีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. เงินยังชีพรายเดือน ที่จะให้แก่บุตรผู้เสียหายกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพที่ได้รับเงินยังชีพรายเดือนจนกระทั่งจบการศึกษาปริญญาตรี ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้เบิกจ่าย ครั้งนี้จึงขอเปลี่ยนให้ได้รับเงินยังชีพรายเดือนจบปริญญาตรีใบเดียว อายุไม่เกิน 25 ปี และ 2. เงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องที่ให้เด็กกำพร้าหรือเด็กที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากบิดามารดาหรือผู้อุปการะเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสิทธิได้รับจนจบปริญญาตรีหลักสูตรแรก หลักสูตรเดียว อายุไม่เกิน 25 ปี อย่างไรก็ตาม ให้นำหลักการดังกล่าวไปใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาในปี 2555 ด้วย ขณะเดียวกันมีการสำรวจพบว่า ผู้ที่มีผลกระทบมีอยู่ประมาณ 100 ราย คิดเป็นวงเงินเยียวยา 6 ล้านกว่าบาท

ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์เยียวยาเหยื่อม็อบการเมือง ปี 56-57 เพิ่มเติม ให้เงินยังชีพรายเดือน-ทุนการศึกษารายปีบุตรผู้เสียชีวิตจบ ป.ตรีใบเดียว 13 มิ.ย. 2560 16:48 ไทยรัฐ