วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาการเจ็บปวดเรื้อรังอาจลดความจำในวัยชรา

การปล่อยให้มีอาการเจ็บปวดเรื้อรัง ไม่เพียงแต่จะมีผลต่อสุขภาพกาย ยังส่งผลต่อสภาพของจิตใจด้วย ยิ่งเป็นผู้สูงอายุที่ทุกข์ทรมานจากอาการปวดแบบถาวร อาจมีความเสี่ยงที่หน่วยความจำจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเป็นโรคสมองเสื่อม ซึ่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ใช้เวลาถึง 10 ปี สำรวจวิจัยความสามารถในการรับรู้ ที่เชื่อมโยงกับระดับความเจ็บปวดของกลุ่มผู้สูงวัยจำนวน 10,065 ราย

ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มการวิจัยนั้นอาศัยอยู่ในบ้านตามชุมชน ไม่ได้อยู่ในบ้านพักคนชราหรือศูนย์ดูแลอื่นๆ และจำนวนครึ่งหนึ่งในกลุ่มวิจัยมีอายุอย่างน้อย 73 ปีและ 60% เป็นผู้หญิง นักวิจัยได้วิเคราะห์จากข้อมูลสำรวจในปี พ.ศ.2541 และ 2543 โดยจำแนกระดับความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง พบว่าประมาณ 11% ของผู้เข้าร่วมทดสอบมีอาการปวดเรื้อรังในช่วงเริ่มต้นการวิจัย และมีสุขภาพจิตที่แย่ลงจากภาวะซึมเศร้า รวมถึงข้อจำกัดหลายๆอย่างที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ส่วนคนที่มีอาการปวดแบบถาวรเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมสูงขึ้น 2.2% เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม การวิจัยดังกล่าวไม่ใช่การทดลองที่ออกแบบมาเพื่อพิสูจน์ว่าระดับความเจ็บปวดที่สูงขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อระดับความสามารถในการรับรู้ความสามารถในช่วงเวลาสั้นๆ ยังมีข้อจำกัดอื่นๆ เช่น คนที่มีอาการปวดบ่อยๆอาจออกไปจากกลุ่มหรือเสียชีวิตในระหว่างการศึกษาวิจัย ทำให้นักวิจัยขาดข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อระดับความเจ็บปวดและความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจ เช่น การใช้ยาหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคม.

การปล่อยให้มีอาการเจ็บปวดเรื้อรัง ไม่เพียงแต่จะมีผลต่อสุขภาพกาย ยังส่งผลต่อสภาพของจิตใจด้วย ยิ่งเป็นผู้สูงอายุที่ทุกข์ทรมานจากอาการปวดแบบถาวร อาจมีความเสี่ยงที่หน่วยความจำจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเป็นโรคสมองเสื่อม 13 มิ.ย. 2560 13:55 ไทยรัฐ