วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระมหากษัตริย์นักบิน ทรงพระปรีชาสามารถ ในเครื่องบินพาณิชย์

ด้วยพระปรีชาสามารถและทรงวิริยะอุตสาหะ พลอากาศเอกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงทำการบินกับเครื่องบินพาณิชย์ครบ 3,000 ชั่วโมง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2552

ในโอกาสดังกล่าว พระองค์เสด็จฯ ยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เที่ยวบิน STF 904 และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้บริหารของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าฯ ถวายประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภาคอากาศและประกาศนียบัตรครูการบินพร้อม ดื่มถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และประกาศพระปรีชาสามารถ ในโอกาสที่ทรงทำการบินเครื่องบินพาณิชย์ ครบ 3,000 ชั่วโมง

พลอากาศเอกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระปรีชาในวิทยาการงานการบินเป็นอย่างยิ่ง ยังทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบเอฟ ห้า อี/เอฟ ของกองทัพอากาศ

และด้วยพระปรีชาของพระองค์ ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า วิทยาการด้านการบินของเครื่องบินพาณิชย์เป็นเรื่องน่าสนใจน่าเรียนรู้ ประกอบกับตามวาระของนักบินกองทัพอากาศ เมื่อนักบินขับไล่ มีความอาวุโสถึงระดับเป็นผู้บังคับบัญชา จะต้องปรับจากนักบินขับไล่มาเป็นนักบินส่วนกลาง

นอกจากนี้ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักรเป็นพระราชภาระ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต่อเนื่องยาวนาน พระองค์จึงมีพระราชประสงค์จะรายงานการปรับปรุงฝูงบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศถวายงานอยู่

อนึ่ง เครื่องบินพระที่นั่งลักษณะคล้ายกับเครื่องบินพาณิชย์ โบอิ้ง 737-400 ซึ่งการบินไทยมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทฯ จัดหลักสูตรการบินถวาย

พระองค์ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการบินพลเรือน โดยทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงมุ่งมั่น ทรงผ่านการสอบภาควิชา ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี ซึ่งบริษัท การบินไทยฯ กรมการขนส่งทางอากาศ และสถาบันการบินพลเรือน ถวายหลักสูตร

พลอากาศเอกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงฝึกบินในฐานะนักบินโบอิ้ง 737-400 กับ บริษัท การบินไทยฯ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2547 ทรงผ่านการตรวจสอบจากกรมขนส่งทางอากาศ และทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก หรือ Certified Aircraft Type B-734

ต่อจากนั้น ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรกัปตันของบริษัท การบินไทยฯ ตั้งแต่เดือน ก.ค.2548 จนสำเร็จตามมาตรฐานหลักสูตรการฝึกบินของการบินไทยและได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งนักบิน ที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2549

ทั้งนี้ แม้พลอากาศเอกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อพสกนิกร แต่พระองค์ยังทรงสละเวลาเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจการบินในตำแหน่งนักบินที่ 1 ของบริษัท การบินไทยฯ อย่างสม่ำเสมอ

ด้วยทรงรักการบิน ประกอบกับทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ตั้ง พลอากาศเอก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสามารถปฏิบัติการบินครบ 3,000 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์จะทรงสามารถเป็นครูผู้ฝึกภาคอากาศของเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ได้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2549 ดังนั้น กรมการขนส่งทางอากาศจึงได้ออกใบรับรองตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศและตำแหน่งครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบิน (Flight Simulator) สำหรับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400

ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบินที่โดดเด่น และยังทรงเป็นต้นแบบของความใส่ใจฝึกฝนเรียนรู้ ให้แก่นักบินและบุคคลทั่วไปได้เพียรปฏิบัติตาม เพื่อความสำเร็จในการงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

ด้วยพระปรีชาสามารถและทรงวิริยะอุตสาหะ พลอากาศเอกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงทำการบินกับเครื่องบินพาณิชย์ครบ 3,000 ชั่วโมง... 13 มิ.ย. 2560 11:12 20 ก.ค. 2560 16:29 ไทยรัฐ