วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำหนังสือพระบรมศพ แปลเป็นภาษาอังกฤษ

เริ่มประกอบล้อประดับพระมหาพิชัยราชรถ หลังกรมสรรพาวุธทหารบกใช้เวลากว่า 6 เดือน จัดสร้างขึ้นใหม่แทนล้อเดิม พร้อมส่งไม้ต่อกรมศิลปากร จัดทำงานประณีตศิลป์ ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมต่อยอดการจัดทำหนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากปรับปรุงเพิ่มเติมคำศัพท์ให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วยังแปลหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ ให้สื่อและชาวต่างชาติรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์โบราณราชประเพณี รวมถึงใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง

กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมติดตั้งล้อประดับใหม่เข้ากับพระมหาพิชัยราชรถ เพื่อใช้เคลื่อนพระบรมโกศสู่พระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทั้งนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.ที่อาคารโรงงานผลิตและซ่อมอาวุธ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ ทหารบก (กชส.ศอ.สพ.ทบ.) พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก มอบหมาย พล.ต.นภดล ศรีตระกูล ผบ.ศอ.สพ.ทบ. พ.อ.วีระพจน์ สลักคำ ผอ.กชส.ศอ.สพ.ทบ. พ.อ.พงศ์พัฒน์ เจริญพิบูลย์ รอง.ผอ.กชส.ศอ.สพ.ทบ. และ พ.อ.วิฑูรย์ ทาเกตุ ผอ.โรงงานผลิตอาวุธ กชส.ศอ.สพ.ทบ.เข้าตรวจดูความเรียบร้อยของล้อประดับพระมหาพิชัยราชรถ หมายเลข 9780 ที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ มอบหมายให้จัดสร้างใหม่ทดแทนล้อเดิมที่อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี และ สพ.ทบ. ใช้เวลากว่า 6 เดือน ทำจนเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 4 ล้อ พร้อมนัดหมายกับกรมศิลปากรนำล้อ เข้าไปประกอบกับพระมหาพิชัยราชรถ ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในวันที่ 13 มิ.ย. เพื่อให้กรมศิลปากร ดำเนินการต่อในขั้นตอนในด้านงานประณีตศิลป์ต่อไป

พ.อ.วีระพจน์กล่าวว่า การจัดสร้างล้อประดับพระมหาพิชัยราชรถ เริ่มมาตั้งแต่เดือน ม.ค.ขณะนี้เสร็จสิ้นแล้ว ถือเป็นเกียรติประวัติ และความภูมิใจสูงสุดของกำลังพล สพ.ทบ.ทุกระดับชั้น สำหรับการจัดสร้างล้อประดับราชรถน้อย หมายเลข 9784 ขณะนี้ ใกล้แล้วเสร็จเช่นกัน ช่างได้แกะสลักไปแล้ว 2 ล้อ ที่เหลือคาดว่าจะเสร็จในสัปดาห์หน้า พร้อมนำเข้าไปติดตั้งกับราชรถหมายเลข 9784 ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.ทั้งนี้การจัดทำทุกชิ้นงานที่ทาง สพ.ทบ.รับผิดชอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด หลังการติดตั้งล้อประดับราชรถทั้ง 2 องค์ที่พิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติ ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพก็จะเข้าไปตรวจสอบส่วนต่างๆเพื่อความมั่นใจอีกครั้ง

วันเดียวกัน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยถึงการจัดทำหนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ สื่อมวลชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา นำเอาองค์ความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมลอตแรกไปแล้วว่า ขณะนี้ วธ.เตรียมจัดพิมพ์หนังสือคำศัพท์ฉบับใหม่ ปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มเติมคำศัพท์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น จะแปลหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้หน่วยงานต่างประเทศ สื่อมวลชนต่างประเทศ สถานทูต ห้องสมุด ใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ เรียบเรียงและแปลคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีฯเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคำศัพท์โบราณราชประเพณี

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า คำศัพท์ต่างๆ ที่รวบรวมในครั้งนี้ได้คัดเลือกคำศัพท์ที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ สวรรคต สวรรคาลัย สัตตมวาร ปัญญาสมวาร สตมวาร พระโกศ พระจิตกาธาน และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ การใช้ประโยชน์อาคารต่างๆ อาทิ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร ทิม ราชวัติ ฉากบังเพลิง สัตว์หิมพานต์ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ คำศัพท์เกี่ยวกับราชรถ ราชยาน รวมถึงคำศัพท์เกี่ยวกับพระบรมอัฐิ นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงภาพประกอบหนังสือให้เป็นภาพปัจจุบันยิ่งขึ้น คาดว่าจะจัดพิมพ์หนังสือแล้วเสร็จกลางเดือนกรกฎาคม จากนั้นจะจัดทำเป็นอีบุ๊ก เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ วธ. www.m.culture.go.th

อีกด้านหนึ่งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม คณะบุคคลต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 28,406 คน รวม 221 วัน มี 7,605,221 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 3,758,016 บาท รวม 221 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 596,477,449.01 บาท

เริ่มประกอบล้อประดับพระมหาพิชัยราชรถ หลังกรมสรรพาวุธทหารบกใช้เวลากว่า 6 เดือน จัดสร้างขึ้นใหม่แทนล้อเดิม พร้อมส่งไม้ต่อกรมศิลปากร จัดทำงานประณีตศิลป์ ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมต่อยอดการจัดทำหนังสือคำศัพท์... 13 มิ.ย. 2560 08:27 13 มิ.ย. 2560 08:28 ไทยรัฐ