วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งงดรับถุงพลาสติกทุก “จันทร์-พุธ-ศุกร์”

ทส.จับมือ 16 ห้างดังลดกล่องโฟมทุกวัน เผยปี 59 ลดได้กว่า 166 ล้านใบ

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตนมอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เจรจาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายธุรกิจภาคเอกชน 16 องค์กร เพื่อยกระดับความเข้มข้นการรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกทุก “วันจันทร์ พุธ และศุกร์” ของสัปดาห์ เพื่อแก้ปัญหาขยะ หลังจากก่อนหน้านี้ ได้รณรงค์ให้ประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันพุธ ซึ่งผลการดำเนินการจนถึงปัจจุบันทำให้ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้รวมกันถึง 166,775,853 ใบ

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ดังนั้นจากนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิเสธการรับถุงพลาสติกในทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อสร้างวินัยให้กับตนเองในการลดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการเตรียมถุงผ้าไปใช้ในการจับจ่ายซื้อของที่ตลาด ร้านขายของ ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทุกครั้งหรืออาจยกระดับให้กับตัวเองด้วยการเตรียมปิ่นโตหรือภาชนะบรรจุอาหารมาใช้แทนการรับกล่องโฟมทุกครั้ง ซึ่งจะสามารถช่วยลดมลภาวะ ลดขยะ ให้กับสังคม เพราะการลดพลาสติกหรือกล่องโฟมเพียง 1 ชิ้นต่อวัน 1 คนก็เท่ากับลดได้ 1 ชิ้น คนไทย 66 ล้านคน ก็จะลดขยะได้มากถึง 66 ล้านชิ้นต่อวัน เพราะข้อมูลของ ทส. ชี้ว่า เมื่อปี 2551 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 23.93 ล้านตัน และมีอัตราการเกิดขยะ 1.03 กก./คน/วัน ขณะที่ในปี 2559 หรือแค่เพียง 8 ปีต่อมา ปริมาณขยะมูลฝอยได้พุ่งขึ้นสูงเป็น 27.04 ล้านตัน ขณะที่อัตราการเกิดขยะก็เพิ่มเป็น 1.14 กก./คน/วัน และที่น่าห่วงไม่แพ้กัน คือ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องมีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนภาพรวมกระบวนการคัดแยก จัดเก็บ รวบรวม และขนส่งขยะ ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น ปัญหาขยะของประเทศไทยจึงเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน.

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตนมอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เจรจาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายธุรกิจภาคเอกชน 16 องค์กร 13 มิ.ย. 2560 04:25 ไทยรัฐ