บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด้ง 'พล.ต.ท.เทศา' ผบช.ภ.8 เข้า ศปก.ตร. โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม

ผบ.ตร. สั่งเด้ง "พล.ต.ท.เทศา" ผบช.ภ.8 ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ...

วันที่ 12 มิ.ย. มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่ง ที่ 287/2560 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2560 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ8 (1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงให้ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ผบช.ภ.8) ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบ.ตร. มอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จากนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่ง ที่ 288/2560 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2560 แต่งตั้ง พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.