วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด้ง 'พล.ต.ท.เทศา' ผบช.ภ.8 เข้า ศปก.ตร. โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม

ผบ.ตร. สั่งเด้ง "พล.ต.ท.เทศา" ผบช.ภ.8 ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ...

วันที่ 12 มิ.ย. มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่ง ที่ 287/2560 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2560 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ8 (1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงให้ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ผบช.ภ.8) ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบ.ตร. มอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จากนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่ง ที่ 288/2560 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2560 แต่งตั้ง พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

ผบ.ตร. สั่งเด้ง "พล.ต.ท.เทศา" ผบช.ภ.8 ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ... 12 มิ.ย. 2560 21:18 ไทยรัฐ