บริการข่าวไทยรัฐ

'บิ๊กปุย' ติวเข้มทหารเขมร 19 นาย เข้ารับอบรมปฏิบัติการด้านการเกษตร

ผบ.ทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ กำลังพลของกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา เยือนไทยเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.60 ที่ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ กำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการฝึกอบรมและสัมมนาฯ ดังกล่าว กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการฝึกอบรมฯ ให้กับกำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งนี้เป็นรุ่นแรก โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 19 นาย แบ่งเป็น กำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 14 นาย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 5 นาย ระหว่างวันที่ 6 ถึง 13 มิ.ย. ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านการฝึกอบรมและสัมมนาฯ ของกำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับมิตรประเทศแล้ว ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ให้มีความมั่นคง และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป.