บริการข่าวไทยรัฐ

สปท.ไฟเขียวร่าง ก.ม.วัฒนธรรมการเมือง 'นิกร' จ่อไขก๊อก สปท.มิ.ย.นี้

สปท.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมือง ผลักดันการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนให้มีความพร้อมแก้ปัญหาประเทศ "นิกร" จ่อไขก๊อกทิ้งเก้าอี้ สปท.ปลาย มิ.ย.นี้ ไปลงสนามเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาร สปท. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และร่าง พ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีสาระสำคัญคือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาคนให้มีความพร้อมแก้ปัญหาประเทศ อาทิ การจัดทำหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย การมีกระบวนการสร้างนักการเมืองที่ดี การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชน โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะให้ ครม.สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และผลักดันให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุม สปท.ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยคะแนน 150 ต่อ 5 เพื่อส่งให้ ครม.พิจารณาต่อไป โดยในช่วงท้ายการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นายนิกร จำนง สมาชิก สปท. กล่าวต่อที่ประชุม สปท.ตอนหนึ่งว่า ได้เตรียมลาออกจากการเป็นสมาชิก สปท.ช่วงปลายเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อเตรียมตัวดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป