วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.อิสระปฏิรูปศึกษา

โดย ซี.12

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาซึ่งรัฐบาลตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้กำลังเริ่มงานอย่างจริงจัง

ฟังเสียงขานรับจากสังคมแล้วมีประเด็นหนึ่งซึ่งกล่าวขวัญถึงกันมากก็คือคณะกรรมการชุดนี้มีในราวครึ่งหนึ่งที่เอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันในสังคมพอสมควร

ที่เหลือบางส่วนอาจจะรับรู้กันในหมู่นักการศึกษาว่าใครเป็นใครจึงเห็นว่าน่าจะบอกกล่าวถึงภูมิหลังของแต่ละคนอย่างย่นย่อพอสังเขปให้คนภายนอกได้รู้จักกันมากขึ้น

กลุ่มแรกเป็นชุดของคนดังเสียก่อน ตัวประธานคือ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการ นั้นรู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นอดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิจัย ดีเด่นปี 2528 และผู้สั่งสมประสบการณ์ด้านการศึกษามายาวนาน

ถัดมาเป็น อดีตผู้บริหารคนสำคัญในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอย่าง นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างในรัฐบาลปัจจุบัน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษา

ที่มาจากภาคเอกชนโดยตรงคือ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น ภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนนโยบายประชารัฐในรัฐบาลนี้เต็มตัว

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นคนจากองค์กรภาคเอกชนที่น่านิยมยกย่อง

คนต่อมาคือ นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพครู

จากภาคราชการมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นางภัทรียา สุมะโน อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์ เข้ามาในฐานะตัวแทนด้านสื่อ

ยังมี นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้พิการทางสายตาที่เป็นแกนนำรณรงค์เพื่อประโยชน์ของผู้พิการ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพรุ่งนี้ค่อยแยกแยะความเป็นมาของส่วนที่เหลือในคณะกรรมการอิสระชุดนี้.

“ซี.12”

12 มิ.ย. 2560 14:59 ไทยรัฐ