วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องถึงวัยชรา จะช่วยรักษาสุขภาพจิต

การเรียนรู้นั้นไม่ใช่แค่เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขและมีสุขภาพดี วัยไม่ได้เป็นสิ่งจำกัดการเรียนรู้ คนเรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้และบริหารสมองไปจนถึงวันที่ล่วงเข้าสู่วัยชรา ซึ่งมีนักวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวทางที่จะเรียนรู้ไปจนถึงอายุ 90 ปีด้วยวิธีง่ายๆ

อันดับแรกคือต้องรีบค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้นของตนเองให้พบก่อนด้วยการใช้พลังทางจิตใจ สิ่งที่เคยคิดว่าไม่ถนัดหรือไม่ชอบ อาจจะเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ก็เป็นได้ เช่น คนที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ แต่กลับได้ร่ำเรียนและทำงานในสาขาอาชีพวิศวกรรมหรือแพทยศาสตร์ และยังมีความสุขกับการที่ได้ค้นพบศักยภาพของตนเองด้วย อันดับต่อมาคือการบริหารสมอง ด้วยการออกกำลังกายหรือเล่นเกม การวิจัยทางประสาทวิทยาเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองโดยเน้นพื้นที่ที่สำคัญของสมองรวมถึงการมองเห็น ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ประสาทใหม่ทำให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น เซลล์ประสาทเหล่านี้จะช่วยรักษาสภาพจิตให้อยู่ได้อย่างยาวนาน การเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สมองที่ได้รับผลกระทบจากความชราภาพ

ดังนั้น เมื่อเรียนรู้แล้วก็ควรมอบรางวัลแก่ตนเอง ซึ่งการตอบแทนตัวเองจะช่วยให้สมองสามารถจัดเรียงและทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนรู้ อย่างไร ก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดต่อการบรรลุความสำเร็จคือ ต้องอดทนและไม่ยอมแพ้โดยง่ายดาย.

การเรียนรู้นั้นไม่ใช่แค่เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขและมีสุขภาพดี วัยไม่ได้เป็นสิ่งจำกัดการเรียนรู้คนเรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้และบริหารสมองไปจนถึงวันที่ล่วงเข้าสู่วัยชรา 12 มิ.ย. 2560 14:57 ไทยรัฐ