วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิทวัส' ไม่กังวล มั่นใจผู้ตรวจฯ ไม่โดนเซตซีโร่ ยันคุณสมบัติครบถ้วน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงนามเอ็มโอยูกับกระทรวงตรวจสอบจีน เรียนรู้กระบวนการถอดถอน "วิทวัส" มั่นใจไม่มีเซตซีโร่ ยันคุณสมบัติครบถ้วน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 60 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู กับนายเซียว เผย รมช.กระทรวงการตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีขอบเขตภารกิจเทียบเคียงได้กับผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยในหลายมิติ การลงเอ็มโอยูนี้เพื่อพัฒนาช่องทางการร้องเรียนการให้บริการ และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนของประเทศคู่ภาคี ที่ไปพำนักในแต่ละประเทศ รวมไปถึงความร่วมมือทางวิชาการ สิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเรียนรู้จากกระทรวงการตรวจสอบของจีน คือ กระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาจีนได้ถอดถอนบุคคลสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลายคน แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการทำหน้าที่ตรวจสอบ อีกทั้งในปีหน้ากระทรวงการตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้ จะมีสถานะเป็นองค์กรอิสระดังนั้นการลงนามในครั้งนี่จะทำให้ความร่วมมือ มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย

นอกจากนี้ พล.อ.วิทวัส กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า ทราบว่า สนช.จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ ที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานกับ กรธ.มาโดยตลอด ถึงเนื้อหาของกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงคิดคงไม่มีประเด็นในบทบัญญัติที่ต้องโต้แย้ง และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มอำนาจให้กับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพียงแต่ทำบัญญัติให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินมีผลใช้บังคับกับหน่วยงานต่างๆ เพราะในปัจจุบันข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีผลบังคับ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอที่ส่งไปหรือไม่ ส่วนประเด็นเซตซีโร่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ได้กังวลในส่วนนี้ เนื่องจากคุณสมบัติทั้งตัวเอง และนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ มีคุณสมบัติครบ ส่วนองค์กรอิสระอื่นๆ ทั้ง กกต. ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ มีปัจจัยแตกต่างกัน จึงขึ้นอยู่กับ สนช.และกรรมการสรรหาพิจารณา

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงนามเอ็มโอยูกับกระทรวงตรวจสอบจีน เรียนรู้กระบวนการถอดถอน "วิทวัส" มั่นใจไม่มีเซตซีโร่ ยันคุณสมบัติครบถ้วน 12 มิ.ย. 2560 13:30 ไทยรัฐ