วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสียเวลาเปล่า

แม้เกมเซ็ตซีโร่ กกต.ยกเข่งจะผ่านความเห็น ชอบจากที่ประชุม สนช. ด้วยคะแนนขาดลอย177 ต่อ 1

แต่เกมยังไม่จบสนิท

ยังมีช่องทางให้ 5 เสือ กกต.ดิ้นสู้ฟัดได้อีก 2 ขยัก

ขยักที่หนึ่ง ขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ประธาน กกต. 1 คน ผู้แทน สนช.ลากตั้ง 5 คนและผู้แทนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีก 5 คน ก่อนส่งให้ที่ประชุม สนช.พิจารณา ลงมติซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

ขยักที่สอง ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการเซ็ตซีโร่ให้ กกต.ทั้ง 5 คน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบเทอม ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

สรุปว่า เกมเซ็ตซีโร่ กกต.ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนไว้เมื่อวันก่อน

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ 5 เสือ กกต.ยังมีอ็อปชั่นดิ้นสู้ฟัดอีก 2 ขยัก

แต่แนวโน้มที่จะรอดพ้นจากการเซ็ตซีโร่มีน้อยมากๆถึงน้อยที่สุด!!

ฉะนั้น ในเมื่อดิ้นไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น สมควรที่ประธาน กกต.และ กกต.อีก 4คน จะเปลี่ยนบทบาทใหม่

คือไม่ขอใช้สิทธิโต้แย้งใดๆให้เสียเวลาเปล่า

ในเมื่อ “เขา” ไม่ต้องการให้ กกต.ชุดนี้อยู่ทำหน้าที่ต่อไป กกต.ทั้ง 5คน ก็ยินดีเก็บฉากกลับบ้านอย่างสบายใจเฉิบ

ไม่มีอะไรต้องเสียใจ ไม่มีอะไรต้องเจ็บปวด

ไม่เป็น กกต.ก็ไม่ขาดใจตายอะไรซักหน่อย

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า วันนี้ 5 เสือ กกต.ชุดปัจจุบันยังต้องรักษาการในบทบาท กกต.ต่อไปก่อน

เพราะกว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ฉบับใหม่จะประกาศใช้และกว่าการสรรหา กกต.ชุดใหม่ 7 คนจะเสร็จสิ้น...

ยังต้องใช้เวลาอีก 5 เดือนเศษ!!

ยังมีเวลาเหลือเฟือให้ กกต.ชุดเซ็ตซีโร่เหมาเข่งได้เคลียร์งานต่างๆที่ยังติดค้างลำกล้องก่อนส่งไม้ให้กกต. ชุดใหม่

ยกเว้น...การเดินทางไปดูงานเลือกตั้งต่างประเทศ นับจากนี้ไป “แม่ลูกจันทร์” ขอบิณฑบาตไว้ก่อน

ท่านตระเวนไปดูการเลือกตั้งมาฉ่ำแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปดูอีก

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า เรื่องใหญ่ที่ กกต.ชุดปัจจุบันต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นและโปร่งใสที่สุด

คือ การตรวจสอบรัฐมนตรี 8 รายว่ามีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จริง?หรือไม่?ให้ความจริงปรากฏ

ถ้าหาก กกต.เห็นว่าข้อกล่าวหา มีมูล ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

สรุปย่อๆ คือ มาตรา 170,184,186 และมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กำหนดว่ารัฐมนตรี “ต้อง” ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเป็นคู่สัญญาของรัฐ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

เช่น สมมติว่ามีรัฐมนตรีรายใดยังถือหุ้น ปตท.หรือหุ้นบริษัทไฟฟ้าราชบุรี หรือหุ้นบริษัทท่าอากาศยานไทย หรือหุ้นบริษัทสื่อสารหรือหุ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส ฯลฯ หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้

รัฐมนตรีผู้นั้นอาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่าเรื่องนี้ไม่ซับซ้อน เพราะมีหลักฐานการแจ้งบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรี ต่อ ป.ป.ช.เป็นใบเสร็จ

ใครขาด? ใครไม่ขาด? ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาด

ส่วน กกต.เป็นคนชงเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าคงไม่มีรัฐมนตรีคนไหนตั้งใจขาดคุณสมบัติ

หรือถ้ามีจริง...ก็คงพลาดพลั้งเผลอไผลซะมากกว่า

เข้าตำรา กิ้งกือตกท่อ กระรอกตกต้นไม้ ปลาตายน้ำตื้นว่างั้นเถอะ.

“แม่ลูกจันทร์”

12 มิ.ย. 2560 08:35 ไทยรัฐ