วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจกบัตรสวัสดิการคนจนสิงหาคมนี้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากการประเมินจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการจากรัฐ 14.1 ล้านคน กรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการรวบรวมตัวเลขโครงการดังกล่าว คาดว่าจำนวนประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 12 ล้านคน หรือถูกตัดสิทธิ์ไปประมาณ 2 ล้านคน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้วางระเบียบขั้นตอนตรวจสอบทั้งหมด 2 รอบ โดยรอบแรกจะเป็นการตรวจสอบตามเอกสารที่ประชาชนกรอกบนแบบฟอร์มที่ลงทะเบียน ซึ่งขณะนี้รายชื่อทั้งหมดส่งไปให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแล้ว ส่วนขั้นตอนต่อไปจะมีการส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังธนาคารพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝาก กรมสรรพากรตรวจสอบประวัติการยื่นเสียภาษี และส่งรายชื่อไปให้กรมที่ดินเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดิน

“การตรวจสอบในขั้นตอนแรกนี้ คาดว่าจะมีประชาชนไม่ผ่านหลักเกณฑ์ประมาณ 2 ล้านคน เหลือ 12 ล้านคน แต่ในจำนวนนี้ ยังไม่สามารถประเมินได้ว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี มีจำนวนกี่คน เบื้องต้นประเมินว่า จะมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 70% หรือประมาณ 8-9 ล้านคน”

นางสาวสุทธิรัตน์กล่าวอีกว่า กรมบัญชีกลางจะเร่งแจกบัตรสวัสดิการให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด หากมีจำนวนประชาชนที่ต้องแจกบัตรถึง 12 ล้านคน กรมบัญชีกลางคาดว่า จะใช้ระยะเวลาในการแจกบัตรประมาณ 2 เดือน โดยตั้งเป้าจะแจกบัตรในเดือน ส.ค.และเดือน ก.ย. เพื่อให้ทันเปิดตัวโครงการในวันที่ 1 ต.ค.2560 และมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ผลิตบัตร และเป็นผู้ให้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เบื้องต้นบัตร
สวัสดิการจะสามารถอ่านข้อมูลได้ถึง 20 รายการ อาทิ รถเมล์ รถไฟฟรี ส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม และสินค้าธงฟ้าจากกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากการประเมินจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการจากรัฐ 14.1 ล้านคน กรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการรวบรวมตัวเลขโครงการดังกล่าว 12 มิ.ย. 2560 04:54 ไทยรัฐ