บริการข่าวไทยรัฐ

คนไทยต้องรักเพื่อน (ตาย) 2

โดย บี บางปะกง

(ต่อจากเมื่อวาน)

“ออกกำลังกาย” เป็นหนึ่งใน 8 อ.อ่าง ที่สำคัญในการมีสุขภาพดี

ผู้เขียนมีหัวข้อการปฏิบัติตัว เพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รักเพื่อน (ตาย) อย่างแท้จริงที่ท่านปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ทราบ ผู้เขียนจะขอใส่หัวข้อไว้ให้ก่อนเพราะมีเนื้อที่จำกัด ดังนี้

อ.ที่ 1 คือ อย่า อ้วน (อ้วนเป็นภาระของเพื่อนตายมากขึ้น)

อ.ที่ 2 คือ อาหาร (ต้องรู้หลักการบริโภคอาหาร) (อาหารอะไร / เพียงใดดีสำหรับเพื่อนตาย)

อ.ที่ 3 คือ ออกกำลังกาย (ต้องทำสม่ำเสมอ) ดังที่กล่าวไว้แล้ว

อ.ที่ 4 คือ สาร อันตราย (ต้องไม่รับเข้าร่างกาย) (สารอะไรไม่ดีสำหรับเพื่อนตาย)

อ.ที่ 5 คือ ไม่ อดนอน (พักผ่อนให้เพียงพอ) (ให้เพื่อนตายพักผ่อนให้เพียงพอ)

อ.ที่ 6 คือ เช็กอัพ (รู้สภาพของเพื่อนตายด้วยการเช็กอัพร่างกาย)

อ.ที่ 7 คือ อารมณ์ (ต้องออกกำลังจิตให้สม่ำเสมอ) (ควบคุมให้ดี เพื่อนตายจะมีความสุขเสมอ)

อ.ที่ 8 คือ อาวุธ (ต้องติดอาวุธให้ร่างกาย=การได้รับวัคซีนที่จำเป็นหรือการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายนั่นเอง (อ.อิมมูไนเซชั่น=Immunization) (เพื่อนตายได้รับความคุ้มครอง)

ฝากประเด็น “สอนให้คนไทยรักเพื่อน (ตาย) ให้มาก ขึ้น” ไปยังท่านนายกรัฐมนตรี

ผู้เขียนขออุปมาอุปไมยดังนี้ครับ คนเราทุกคนต้องมีเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยว เพื่อนตาย (สนิทมาก) แต่บางคนก็มีสัตว์เลี้ยง แมว สุนัข เป็นเพื่อน แต่สำหรับเพื่อน (ตาย) ในเรื่องการออกกำลังกายนั้น ผู้เขียนหมายถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเรา ที่จะอยู่กับเราจนวันตาย ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ ปอด สมอง เป็นต้น หากเราดูแลเพื่อน (ตาย) เหล่านี้ไม่ดี เพื่อน (ตาย) เช่น ไต อาจจะตายไปก่อนเรา โดยไตวายต้องมาฟอกไตหรือต้องเปลี่ยนไตกันเลยทีเดียว

ทุกครั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกกำลังกาย ท่านกำลังดูแลเพื่อน (ตาย) โดยเอาเลือดที่มีออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเพื่อน (ตาย) มากขึ้น หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเพื่อน (ตาย) ทั่วร่างกายมีการยืดหยุ่น หลอดเลือดมีความแข็งแรงมากขึ้น ไม่มีตีบตัน ไม่มีไขมันส่วนเกินมาเกาะตามหลอดเลือด ทำให้เพื่อน (ตาย) แย่ลงตามวัยที่เสื่อมถอยลงไป หากไม่ได้ออกกำลังกาย

ผู้เขียนจึงขอเสนอให้สังคมรับทราบในเชิงหลักการว่า “ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังสอนให้คนไทยรักเพื่อน (ตาย) ให้มากขึ้น โดยการออกกำลังกาย” และหากเป็นไปได้คงต้องขอร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงหลักการ (Concept) นี้ ให้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยต่อไปและตลอดไป

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์
อดีตกรรมาธิการปฏิรูปสาธารณสุข สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ.

บี บางปะกง