บริการข่าวไทยรัฐ

สังคีตจัดโขน รามเกียรติ์ หน้าพระเมรุ

ผอ.สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดโขนรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบและระบำอู่ทอง เทิดพระเกียรติและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “รัชกาลที่ 9” ในการ จัดแสดงมหรสพงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยประดิษฐ์ท่ารำระบำอู่ทองใหม่ให้งดงาม พสกนิกรยังหลั่งไหลกราบพระบรมศพไม่ขาดสาย

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายเอนก อาจมังกร ผอ.สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กล่าวถึงการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ว่า นอกจากกรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต ได้เตรียมจัดแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-การแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังมีการจัดการแสดงระบำอู่ทอง คัดเลือกผู้แสดงจำนวน 89 คน ตามพระชนมายุ 89 พรรษาของรัชกาลที่ 9 โดยนายเกษม ทองอร่าม ประพันธ์บทขึ้นใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการสังคีตและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มี อ.เวณิกา บุนนาค อ.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย อ.นพรัตน์ หวังในธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ อ.วัทนีย์ ม่วงบุญ ศิลปินศิลปากร ร่วมออกแบบท่ารำใหม่ให้งดงาม ในวันที่ 12 มิ.ย. จะบันทึกเทปท่ารำเพื่อนำไปถ่ายทอดให้นักศึกษาจำนวน 89 คน ฝึกซ้อมต่อไป

นายประสาท ทองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กล่าวว่า มหรสพในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ เวทีจะมีขนาดใหญ่กว่าที่ผ่านมาเพื่อให้สมพระเกียรติ ทั้งการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ และมหรสพโขน ได้สืบสานปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ที่เคยจัดการแสดงมหรสพสมโภชตามโบราณราชประเพณี ในงานพระเมรุสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี และระดมความคิดคัดเลือกตอนที่สำคัญเพื่อเทิดพระเกียรติ ในส่วนหนังใหญ่และโขนจะยึดตามโบราณราชประเพณี เริ่มจากชุดการแสดงเบิกหน้าพระหนังใหญ่ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และในหลวง ร.9 ต่อด้วยหนังใหญ่ ชุดจับลิงหัวค่ำ และชุดรามาวตาร-ขับพิเภก จนถึงชุดสีดาลุยไฟ-พระรามครองเมือง

“ขณะนี้จัดทำบทโขนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจกจ่ายให้ผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบบทแต่ละตอนเพื่อจัดทำอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับตนประพันธ์บทโขนชุด มณโฑหุงน้ำทิพย์ มีการบันทึกเสียงและทำภาพกระบวนท่ารำ ท่าเต้น ท่ารบ แจกจ่ายไปให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งทั่วประเทศ ให้ฝึกซ้อมไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้จะมีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ส่วนหนึ่งสำหรับตัวละครตัวเอก เช่น พระราม พระลักษณ์ ทศกัณฐ์” นายประสาทกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กล่าวอีกว่า การแสดงโขนเป็นมหรสพสำคัญ ในเวทีโขนครั้งนี้จำนวนผู้แสดงรวม 1,120 คน เฉพาะตอนรามาวตาร จำนวนผู้แสดงประมาณ 300 คน สำนักการสังคีตได้เชิญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง มาประชุม มอบหมายงาน ครูโขนละครและผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันการศึกษานั้นๆ รับหน้าที่ฝึกซ้อมและจัดการแสดงให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ก่อนจะซ้อมย่อย ซ้อมรวมและก่อนวันประกอบพระราชพิธีจริง 1 สัปดาห์

ส่วนที่ท้องสนามหลวงยังคงคลาคล่ำด้วยพสกนิกรจากทั่วประเทศ เดินทางมาเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทยทั้งชาติ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยหัวแถวอยู่ที่บริเวณหน้าประตูวิเศษไชยศรี หางแถวอยู่ที่หน้าศาลฎีกาฝั่งสนามหลวง มีเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เทศกิจ กลุ่มจิตอาสา คอยดูแลและจัดระเบียบเข้าคิวเดินเข้าถวายสักการะพระบรมศพ โดยพสกนิกรเดินเลาะกำแพงพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูมณี-นพรัตน์เพื่อขึ้นถวายสักการะพระบรมศพ

ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยที่จุดคัดกรองทั้ง 5 จุดรอบพระบรมมหาราชวัง เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตรวจเข้มผู้ที่จะเข้ามาด้านในท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้