วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วัฒนา' ชี้ระบอบ 'แม้ว' ทำ ศก.เข้มแข็ง เย้ยรัฐคนโหยหา เหตุกระเป๋าแห้ง

"วัฒนา" FB ชู ระบอบ "ทักษิณ" สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ปชช.ซัดระบอบทหารจ้องสืบอำนาจ จำกัดสิทธิเสรีภาพ ฝันลมๆ แล้งๆ ดีแต่โทษคนอื่น สร้างภาระหนี้สิน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.60 นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า "ระบอบทักษิณ" คือ ระบบการบริหารที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนตามแนวคิด "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส" ตัวอย่างการลดรายจ่าย คือ 30 บาทรักษาทุกโรค ส่วนโอทอป และกองทุนหมู่บ้าน คือ การเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับประชาชน ระบอบทักษิณเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของประชาชน คือ ความมั่นคงของรัฐบาล ดังนั้นเงินงบประมาณจึงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชน มากกว่าการติดอาวุธให้กองทัพ เศรษฐกิจจึงเข้มแข็ง การส่งออก การบริโภคภายในและการลงทุนขยายตัว จีดีพีเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพราะมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้จัดเก็บภาษีได้เกินกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้จัดทำงบประมาณแบบสมดุลไม่ต้องไปกู้เงินมาชดเชย ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่รักษาวินัยการเงินการคลัง โดยระดับหนี้สาธารณะอยู่ในกรอบของกฎหมาย ส่วนงบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้จะถูกใช้อย่างจำกัด เช่น งบของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นการพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง เพราะจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีศึกสงคราม อาวุธที่มีอยู่กลับถูกนำมาใช้ยึดอำนาจ และปราบปรามประชาชนฝ่ายตรงข้าม

นายวัฒนา ระบุด้วยว่า การทำลายระบอบทักษิณไม่ต้องไปสุมหัววางแผนทำเรื่องที่น่าอับอาย เพราะ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ไม่เคยวางกลไกเพื่อสืบทอดและเบียดบังอำนาจของประชาชน เพียงทำให้ประเทศเจริญประชาชนอยู่ดีกินดีมากกว่า ที่นายทักษิณเคยทำไว้คนก็จะลืมนายทักษิณเอง แต่การยึดอำนาจแล้วสถาปนารัฐทหาร บริหารแบบไร้วิสัยทัศน์แล้วหาข้อแก้ตัวด้วยการโทษคนอื่น จำกัดสิทธิและเสรีภาพ ละเมิดสิทธิมนุษยชน สร้างฝันลมๆ แล้งๆ รายวัน สุดแต่ปากจะพาไป สร้างภาระหนี้สินเพิ่มและประชาชนทุกข์ยาก จ้องแต่จะตัดสิทธิของประชาชนแต่เพิ่มงบประมาณให้กองทัพ ที่สวนทางกับเศรษฐกิจที่ตกต่ำ คือ การทำให้ประชาชนโหยหาระบอบทักษิณ เพราะความหิวโหยและเงินในกระเป๋าที่หายไป.

"วัฒนา" FB ชู ระบอบ "ทักษิณ" สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ปชช.ซัดระบอบทหารจ้องสืบอำนาจ จำกัดสิทธิเสรีภาพ ฝันลมๆ แล้งๆ ดีแต่โทษคนอื่น สร้างภาระหนี้สิน 11 มิ.ย. 2560 11:31 ไทยรัฐ