วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยิ่งมากยิ่งดี

วันนี้ 12 มิถุนายน 2560 ได้ฤกษ์รับคำตอบ “คำถาม 4 ข้อ” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หน.คสช.

โดยกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ศูนย์บริการประชาชนทั่วประเทศ และสำนักงานเขต กทม. อีก 50 เขต รวมทั้งสิ้น 1,007 แห่ง เตรียมพร้อมต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะหลั่งไหลไปตอบคำถาม 4 ข้อ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง 16.30 น.ทุกวัน

จนกว่าจะปิดรับคำตอบ (ซึ่งยังไม่มีกำหนดชัดเจน)

“แม่ลูกจันทร์” ขออนุญาตทบทวน ปริศนาคำถาม 4 ข้อ ของนายกฯบิ๊กตู่ให้ชัดๆ อีกครั้งดังนี้คือ...

ข้อ 1, ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่??

ข้อ 2, หากไม่ได้ (รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล) จะทำอย่างไร??

ข้อ 3, การเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงอนาคตประเทศ ยุทธศาสตร์ประเทศ การปฏิรูปประเทศ ฯลฯ เป็นเรื่องถูกต้อง? หรือไม่ถูกต้อง?

ข้อ 4, ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี

ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่? หากเข้ามาได้อีก และเกิดปัญหาอีกจะให้ใครแก้ไข? และแก้ไขด้วยวิธีใด

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า พี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะตอบคำถามนายกรัฐมนตรี จะต้องเดินทางไปเขียนคำตอบด้วยตัวเอง

ต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมระบุข้อมูลส่วนตัว (อายุ อาชีพ การศึกษา และเบอร์โทรศัพท์) ในแบบฟอร์มคำตอบ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอม

ส่วนคำตอบจะเป็นแบบกา เครื่องหมายถูก 2 ข้อ

และต้องเขียนคำตอบเองอีก 2ข้อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะรวบรวมสรุปคำตอบของประชาชนทุกราย เสนอกระทรวงมหาดไทยทุกๆ 10 วัน

คาดว่าคำตอบจากประชาชนทั่วประเทศชุดแรกจะประเมินผลเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

จากนั้นจะทยอยรวบรวมคำตอบชุดต่อไปทุกสัปดาห์จนกว่าจะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์

“แม่ลูกจันทร์” ยอมรับตามตรงว่าคำถามทั้ง 4 ข้อ ของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคำถามที่ตอบยากเอาการ

ถ้าไม่เข้าใจคำถามให้ถ่องแท้ จะตอบไม่ได้แน่นอน!!

โดยเฉพาะถ้าท่านไม่ใช่คอการเมือง ไม่สนใจการเมือง แม้เข้าใจคำถาม แต่การคิดคำตอบให้ตรงคำถามก็ไม่ง่ายนะโยม

แต่เอาเถอะ “แม่ลูกจันทร์” เชื่อฝีมือคนมหาดไทย

เชื่อมือว่าสามารถจัดการรวบรวมคำตอบประชาชนสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีได้อย่างแน่นอน

เชื่อมั่นว่าคำตอบของประชาชนส่วนใหญ่ต่ออนาคตการเมืองไทย จะสอดคล้องกับมุมมองของรัฐบาลเกิน 90 เปอร์เซ็นต์

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำอีกครั้งว่างานนี้กระทรวงมหาดไทยต้องทำสุดฝีมือ

เพราะนี่ไม่ใช่การทำโพล ไม่ใช่ทำประชาพิจารณ์

แต่เป็นการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่ออนาคตการเมืองไทย “อย่างเป็นทางการ”

ดังนั้น จำนวนประชาชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ถ้าจะให้ออกมาสวย...

ต้องมีประชาชนตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ 50 ล้านคน

1 เปอร์เซ็นต์ของ 50 ล้านคน คือ 5 แสนคน

หรือถ้ามากกว่า 5 แสนคนก็ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียว.

"แม่ลูกจันทร์"

11 มิ.ย. 2560 10:27 ไทยรัฐ