วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาสตรีฯ ปลื้มสมาชิกช่วยพัฒนาองค์กร สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม

ประชุมใหญ่สภาสตรีแห่งชาติฯ คึกคัก "ประธานสภาสตรีฯ" ปลื้มสมาชิกร่วมทำงานช่วยพัฒนาองค์กรก้าวหน้าอย่างดียิ่ง พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายช่วยพัฒนาผู้นำสตรี ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน สร้างผลงานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นที่ยอมรับของสังคม

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.60 ที่หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 38 โดยมีที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการ นายกองค์กรสมาชิก และสมาชิกทั่วประเทศ สมาชิกสมทบ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวแสดงความยินดีที่เหล่าองค์กรสมาชิกได้มารวมกันอีกครั้งหนึ่งในวาระประชุมใหญ่ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผลงานต่างๆ ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างดียิ่ง โดยยึดหลักการดำเนินงานตามแนวพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานในวันสตรีไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2546

"ดิฉันในฐานะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ ได้น้อมนำมาใช้เป็นนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมตลอดมา ที่ดิฉันได้รับเกียรติให้ทำงานในสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมสภาสตรีแห่งชาติฯ งานพัฒนาสตรี งานพัฒนาผู้นำสตรี งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ และที่สำคัญคือ การหาทุนทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรรมของฝ่ายต่างๆ ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการทุกฝ่ายและสมาชิกทุกท่าน ซึ่งดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในความร่วมมือขององค์กรสมาชิกนี้ ทำให้ผลงานของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นที่ยอมรับจากอดีตถึงปัจจุบัน" ประธานสภาสตรีฯ กล่าว

ดร.วันดี กล่าวด้วยว่า ขอขอบพระคุณท่านอดีตประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ท่านที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ท่านที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิก ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง.

ประชุมใหญ่สภาสตรีแห่งชาติฯ คึกคัก "ประธานสภาสตรีฯ" ปลื้มสมาชิกร่วมทำงานช่วยพัฒนาองค์กรก้าวหน้าอย่างดียิ่ง พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายช่วยพัฒนาผู้นำสตรี ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 11 มิ.ย. 2560 10:15 ไทยรัฐ