วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดเงิน รพ.สต.พัฒนา รพ.แม่เมาะได้มาตรฐาน

สายวันที่ 9 มิ.ย. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่ชั้น 3 อาคารเงินกองทุน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีคณะกรรมการเงินกองทุนเข้าร่วมรับฟัง นายสมชัย รอง ผวจ.ลำปาง เผยว่า ในขณะนี้มีประชาชน อ.แม่เมาะ ให้ความสนใจกับเงินอุดหนุนจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะปีละ 300 ล้านบาท มากยิ่งขึ้น หลังสื่อมวลชนตีแผ่การใช้เงินกองทุนส่อไปในทางไม่มีผลงาน แม้ทุกโครงการจะให้สิทธิประชาชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ เป็นผู้เลือกโครงการเอง

ส่วนกรอบจัดสรรเงินงบประมาณโครงการชุมชนประจำปี 61 นายสมชัย รอง ผวจ.ลำปาง เผยว่า กรอบงบทั้งหมด 414,830,000 บาท หักไม่อนุมัติ-ยกเลิก-ปรับลด 52,372,832 บาท คงเหลือ 362,457,169 บาท จ่ายให้ ต.แม่เมาะ 12 หมู่บ้าน 1,729,909 บาท ต.สบป้าด 8 หมู่บ้าน 1,729,909 บาท ต.บ้านดง 8 หมู่บ้าน 1,729,909 บาท ต.นาสัก 9 หมู่บ้าน 1,729,909 บาท และ ต.จางเหนือ 7 หมู่บ้าน 1,729,909 บาท เช่นกัน และนอกจากนี้ ตนเห็นด้วยกับกรรมการเงินกองทุนที่มีแนวคิดจะหันมาสร้างหรือปรับปรุง รพ.แม่เมาะให้ได้มาตรฐาน มีเตียงมีห้องเพิ่มขึ้น มีแพทย์ผู้ชำนาญการมาประจำ ส่วนที่จะลดเงินอุดหนุน รพ.สต.นั้นหากเป็นไปได้จะเป็นผลดี เอาเงินมาพัฒนา รพ.แม่เมาะ ดีกว่า และหลังจากนี้การประชาคมการจ่ายงบปี 61 กรรมการต้องแจ้งสื่อมวลชนทุกครั้ง เพื่อร่วมรับฟัง ต่อไปต้องเริ่มพัฒนาให้มีโครงการใหญ่ๆเป็นรูปธรรมบ้างเพื่อ อ.แม่เมาะ อย่าให้มองแต่เพียงว่ามาร่วมละลายเงินกองทุน.

สายวันที่ 9 มิ.ย. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่ชั้น 3 อาคารเงินกองทุน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 11 มิ.ย. 2560 07:02 ไทยรัฐ