บริการข่าวไทยรัฐ

คนไทยต้องรักเพื่อน (ตาย) 1

โดย บี บางปะกง

เผลอแป๊บเดียว พุทธศักราช 2560 ก็กำลังจะเคลื่อนเข้าสู่กลางปีกันแล้ว วันนี้ผมมีบทความดีๆ ของพี่หมอ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ อดีตกรรมาธิการปฏิรูปสาธารณสุข สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ตกค้างมาตั้งแต่ต้นปี นำมาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ของแฟนๆกราวกีฬาไทยรัฐในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง ยั่งยืน ตลอดไป

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ในอดีตที่ผ่านมาถามว่าคนไทยทุกคน

ทราบหรือไม่ว่า การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกาย คำตอบก็คือ “ทราบ” แต่ก็จะหาคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำไม่ถึง 25% สิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายและท่านได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีนโยบายสู่ทุกๆท่านในทำเนียบรัฐบาล สถานที่ที่ท่านนั่งทำงานอยู่ว่า หากท่านใดที่ไม่มีภารกิจประจำอย่างเร่งด่วน ขอให้ลงมา ออกกำลังกายพร้อมๆกัน และจากการที่มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการออกกำลังกายให้มีความหลากหลายจากการเต้นแอโรบิก วอลเลย์บอล ฟุตบอล ปิงปอง โดยที่ทุกครั้งก่อนออกกำลังกายมีการวอร์มอัพอบอุ่นร่างกาย มีการยืดกล้ามเนื้อและเอ็น (Stretching) ประมาณ 15 นาที สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำมาตลอดอย่างต่อเนื่อง และเป็นข่าวสารที่กระจายไปในหมู่คนไทยทั่วประเทศ ถือเป็นคุณูปการต่อสังคมไทยโดยส่วนรวม

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า หากมีคนไทยหันมาออกกำลังกายตามอย่างต่อเนื่องและจะต้องมีความรู้ด้วยว่า ควรทำอย่างน้อย 3–4 ครั้งต่อสัปดาห์ ประชาชนชาวไทยจะมีอัตราการเจ็บป่วยน้อยลงมากทีเดียว เพราะคนที่ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ คนเหล่านี้ก็จะไม่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเลย ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วคนอาจมีการเป็นไข้หวัด ระบบทางเดินหายใจอักเสบปีละ 1–2 ครั้ง หรือคนที่มีโรคประจำตัวอยู่โดยต้องรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น ท่านเหล่านี้ก็จะได้รับผลจากการออกกำลังกายโดยการที่สามารถปรับลดยาที่ต้องทานเป็นประจำลงได้อย่างแน่นอน จนกระทั่งบางท่านอาจสามารถลดยาตลอดไปได้ หากลงมือออกกำลังกายอย่างจริงจังตามที่แพทย์แนะนำ
ในที่สุดประเทศไทยก็จะมีประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีคนเป็นโรคร้ายแรงต่างๆลดน้อยลง งบประมาณที่ใช้ในการรักษาพยาบาลก็ลดน้อยลง ความคับคั่งของผู้ใช้บริการตามโรงพยาบาลต่างๆก็ลดน้อยลงด้วย ภาระของคนรอบข้างที่เกิดขึ้นเวลามีผู้เจ็บป่วยอยู่ในบ้านหรือที่ต้องไปโรงพยาบาลเป็นประจำก็จะลดน้อยลงไปด้วย ผลพวงเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้นำของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ แล้วท่านยังมีกลยุทธ์ในการทำให้กิจกรรมออกกำลังกายแผ่กระจายไปทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วด้วย การส่งเสริมการออกกำลังกายนี้เองต้องถือเป็น “วาระแห่งชาติ”

ผู้เขียนและกรรมาธิการสาธารณสุขในสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้พยายามผลักดันการเพิ่ม “หน้าที่ในการดูแลสุขภาพ” ไว้ในหมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยของรัฐธรรมนูญที่มีการยกร่างในสมัยมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพราะพวกเราเชื่อว่าหากกำหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชนก็จะทำให้มีมาตรการต่างๆออกมาสนับสนุนให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ภาพรวมคือประชาชนแข็งแรงขึ้น ประหยัดงบประมาณการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี มีการผลักดันเรื่องนี้ถึง 2 ครั้งแต่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการยกร่างฯ โดยให้เหตุผลว่าการกำหนดหน้าที่ของประชาชนนั้น ควรต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนต่อส่วนรวม เช่น การรับราชการทหาร การป้องกันประเทศและอาจต้องกำหนดบทลงโทษด้วยหากไม่ปฏิบัติ (ต่อพรุ่งนี้)

บี บางปะกง