วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไพบูลย์ จองกฐิน ขอตรวจสอบ ทุจริตเงินอุดหนุนวัด

ไพบูลย์ นิติตะวัน จองกฐิน ขอตรวจสอบ เจ้าอาวาสวัดดัง อาจส่อร่วมทำผิดทุจริตเงินอุดหนุนวัด เชื่อ มีโกงหักหัวคิวเงินวัด ปี 2556-2559 ร่วม 2,000 ล้าน

วันที่ 10 มิ.ย. นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีต ส.ว.ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีการร่วมมือกันทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดินของอดีต ผอ.สำนักพระพุทธศาสนา (พ.ศ.) และพวกที่หักหัวคิวเงินอุดหนุนวัดถึง 75% ของยอดงบฯ ว่า เป็นการร่วมมือทุจริตเงินงบประมาณอุดหนุนให้วัดทั่วประเทศ ของข้าราชการในสำนักพศ. ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2559

เบื้องต้น สอบพบผิดปกติแล้วกว่า 60 ล้านบาท โดยตนจะตรวจสอบขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ทั้ง 12 วัด ที่ถูกระบุว่า มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหักหัวคิวเงินของวัด เพราะเห็นว่า เจ้าอาวาสวัดเหล่านี้ น่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิดร่วมกัน กับข้าราชการสำนัก พ.ศ.บางส่วน หรืออาจเข้าข่ายให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณเข้าวัดหรือไม่ อันเป็นการทำผิด เพราะการทุจริตจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ทั้งเพื่อสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ทราบว่า เงินงบประมาณแผ่นดินที่ พศ. ได้รับในระหว่างปีงบประมาณ 56-59 เพื่ออุดหนุนวัดต่างๆ มียอดรวม 4,000 ล้านบาท เชื่อว่าจะต้องมีการทุจริตงบฯ ส่วนนี้ ไม่ต่ำกว่า 50% ของยอดงบฯ ทั้งหมด ซึ่งเรื่องการโกงเงินวัด หรือร่วมกันทุจริตงบแผ่นดินจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หรือมีแต่จำนวนน้อย หากมีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของวัด ตลอดจนบัญชีทรัพย์สินของวัด ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีลงนามรับรองได้มาตรฐาน และเปิดเผยต่อสาธารณชนรวมถึงชุมชนที่วัดนั้นๆ ตั้งอยู่ เพราะข้าราชการ พศ. และเจ้าอาวาสวัด จะไม่กล้าร่วมกันทุจริต แต่เมื่อไม่มีการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือทำแต่ไม่ได้มาตรฐาน โดยปกปิดข้อมูลจึงสบช่องทางของกลุ่มคนเหล่านี้ ที่จะหาประโยชน์โดยการร่วมมือฉ้อโกง ทุจริตเงินแผ่นดินอย่างอุกอาจ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ที่เกิดจากการใช้ที่ดิน หรือกิจกรรมของวัด เช่น กรณีการฆาตกรรมสามเณร ที่วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช ก็ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่มีให้เห็นแล้ว

ไพบูลย์ นิติตะวัน จองกฐิน ขอตรวจสอบ เจ้าอาวาสวัดดัง อาจส่อร่วมทำผิดทุจริตเงินอุดหนุนวัด เชื่อ มีโกงหักหัวคิวเงินวัด ปี 2556-2559 ร่วม 2,000 ล้าน 10 มิ.ย. 2560 17:56 ไทยรัฐ