วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมทางหลวง เร่งแก้จุดตัดทางรถไฟ สี่แยกวังน้อย เพื่อลดอุบัติเหตุ

อธิบดีกรมทางหลวง เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 สี่แยกวังน้อย – ต่อทางของเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ให้ประชาชนและคนในพื้นที่

วันที่ 10 มิ.ย. 60 นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง ได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 สี่แยกวังน้อย – ต่อทางของเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ที่กม.20+321 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนและผู้อาศัยในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งรูปแบบการพัฒนาและผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่ตั้งโครงการพบว่ามีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ ในรัศมี 2 กิโลเมตร จึงต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งกรมทางหลวงได้ว่าจ้าง บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการสำหรับโครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 สี่แยกวังน้อย – ต่อทางของเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ที่กม.20+321 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีรูปแบบโครงสร้างสะพานเป็นแบบ Directional Ramp เชื่อมกับสะพานเดิมทั้งขาไปและขากลับบนทางหลวงหมายเลข 309 จำนวน 2 แห่ง 1. สะพานข้ามทางรถไฟ (Ramp 1) ขนาด 1 ช่องจราจร ความยาว 275 เมตร เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 309 กับถนนเลียบทางรถไฟด้านทิศใต้เพื่อไปยังวัดพนัญเชิงวรวิหาร 2. สะพานข้ามทางรถไฟ (Ramp 2) ขนาด 1 ช่องจราจร ความยาว 235 เมตร เชื่อมต่อระหว่างถนนเลียบทางรถไฟด้านทิศเหนือกับทางหลวงหมายเลข 309 ไปยังทางหลวงหมายเลข 32

โดยพื้นที่การศึกษาจะครอบคลุมพื้นที่ใน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลไผ่ลิง ตำบลหัวรอ ตำบลหอรัตนไชย ตำบลกะมัง และตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการมีจำนวนรถไฟที่ผ่านทั้งสิ้นประมาณ 47 ขบวน/วัน และมีปริมาณการจราจรประมาณ 20,864 คัน/วัน โดยบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงกับทางรถไฟถือเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางและอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้น หากประชาชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง โทร. 0 2354 6777 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และติดตามความก้าวหน้าโครงการได้ที่ www.overpass-railway.com

อธิบดีกรมทางหลวง เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข309 สี่แยกวังน้อย – ต่อทางของเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ให้ประชาชนและคนในพื้นที่ 10 มิ.ย. 2560 16:18 ไทยรัฐ