วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสธ.ทร. ตรวจความพร้อม ศบภ.ทร.ภ.1 ในการให้ความช่วยเหลือ ปชช.

ยามสงบเราพร้อม!! เสธ.ทร. ลงพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น อุ่นใจ รวมทั้งจัดหน่วยเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มิ.ย.60 พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 (ศบภ.ทรภ.1) และการบูรณการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

ในการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการณ์สาธารณภัย รวมทั้งชมการสาธิต การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันในทะเล โดยมี พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ 


สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม เหตุน้ำมันรั่วไหลในทะเล รวมทั้งอุบัติภัยทางทะเล

เช่น เรือจม ลูกเรือบาดเจ็บในเรือประมง บริเวณพื้นที่ทางทะเลอ่าวไทยตอนบน และจังหวัดชายทะเล ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในทะเล เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า"ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน" ทั้งนี้พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 เตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และจัดหน่วยเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเหตุภัยพิบัติต่างๆ หรืออุบัติเหตุในทะเล และการรั่วไหลของน้ำมันขึ้น สามารถออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชน และระงับเหตุการณ์ต่างๆ ให้คลี่คลายได้ทันท่วงที โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายตรง 1696.

ยามสงบเราพร้อม!! เสธ.ทร. ลงพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น อุ่นใจ รวมทั้งจัดหน่วยเฝ้าติดตาม 10 มิ.ย. 2560 13:29 ไทยรัฐ