บริการข่าวไทยรัฐ

นายกฯ สั่ง ยกเครื่องกระบวนการงบฯ พร้อมใช้ ม.44 เร่งดำเนินการ

โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” สั่ง ยกเครื่องกระบวนการงบประมาณ ยันพร้อมใช้ ม. 44 เร่งดำเนินการ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. สั่งการในที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ให้จัดทำโครงสร้างและกลไกการทำงาน รวมทั้งแนวทางแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ บริหารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งในระดับชาติ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และอำเภอ ใหม่ทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์

จากนั้น จะจัดทำรายละเอียดข้อเสนอแผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์ และวิธีบริหารงบประมาณที่มีความสอดคล้องกันต่อไป โดยนายกฯ เน้นย้ำว่า ที่ผ่านมากระบวนการงบประมาณมีปัญหา ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผน จำเป็นต้องปรับระบบใหม่ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือการบริหารที่เน้นความสำเร็จของนโยบาย รวดเร็ว โปร่งใส โดยกำหนดให้เพิ่มเติมแผนการใช้จ่ายระดับภาค จากเดิมที่มีเพียงระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 6 ภาค ที่ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัด รัฐบาลพร้อมใช้อำนาจตามมาตรา 44 เร่งรัดให้การดำเนินการรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะนายกฯ เน้นว่า การจัดสรรงบประมาณจะต้องบูรณาการรวมทุกมิติ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และฉบับต่อๆ ไปด้วย.