วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนดุสิตโพล เผย ปชช.หนุนเซตซีโร่ กกต.49.25% เชื่อเลือกตั้งเลื่อนไปอีก

ดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจทางการเมือง ถึงความสำคัญต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบส่วนใหญ่ 42.77 ให้ความสำคัญมาก ต้องยุติธรรมโปร่งใสจะทำให้ประชาชนมั่นใจขึ้น รวมถึงการเซตซีโร่ กกต. อาจต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสรรหาคนใหม่

จากมติของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้กรรมการ กกต.ทั้ง 5 คนพ้นตำแหน่ง ภายหลังร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ หรือการเซตซีโร่ แต่ให้ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าการสรรหา กกต.ชุดใหม่ 7 คน เสร็จเรียบร้อย ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ จำนวนกรรมการเดิม 5 คน เป็น 7 คน และที่สำคัญเรื่องนี้ถูกมองว่าอาจทำให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกรณีเซตซีโร่ กกต.“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,265 คน ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้                

1. ประชาชนให้ความสำคัญกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มากน้อยเพียงใด?

  ร้อยละ 42.77 ให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นองค์กรอิสระที่มีความสำคัญต่อการจัดการเลือกตั้ง คอยควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรมโปร่งใส ถ้าได้บุคคลที่ดีมีความรู้ความสามารถก็จะทำให้ประชาชนมั่นใจมากขึ้น ฯลฯ

  ร้อยละ 35.42 ค่อนข้างให้ความสำคัญ เพราะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาถูกจับตามองเรื่องการปฏิบัติหน้าที่จากหลายๆ ฝ่าย อยากได้ กกต.ที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีคุณสมบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ฯลฯ

  ร้อยละ 17.39 ไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะที่ผ่านมา กกต.ก็มีปัญหาและมีข่าวไม่ค่อยดีออกมาให้เห็นอยู่บ้าง ไม่เป็นกลาง ความน่าเชื่อถือลดลง อาจถูกอำนาจทางการเมืองแทรกแซง ฯลฯ

  ร้อยละ 4.42 ไม่ให้ความสำคัญ เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ เป็นเรื่องไกลตัว ยังไม่ถึงกำหนดการเลือกตั้ง ฯลฯ

2. ตามที่รัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้จำนวนกรรมการ กกต.จากเดิม 5 คน เพิ่มเป็น 7 คน โดยมีแนวทางหลายรูปแบบ ได้แก่ เปลี่ยนใหม่หมดทุกคน (เซ็ตซีโร่) เปลี่ยนเพียงบางคน (เฉพาะคนที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน) และไม่เปลี่ยนเลย (อยู่คงเดิมทุกคน) ประชาชนคิดอย่างไร?

  ร้อยละ 49.25 เปลี่ยนใหม่หมดทุกคน (เซตซีโร่) เพราะจะได้เริ่มใหม่ เพื่อความยุติธรรมเท่าเทียม ได้คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาทำงาน อยากเห็นการทำงานที่มีแนวคิดใหม่ ๆ ฯลฯ

  ร้อยละ 41.82 เปลี่ยนบางคน (เฉพาะคนที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน) เพราะบางคนยังมีคุณสมบัติครบถ้วน มีประสบการณ์ในการทำงาน เปลี่ยนเฉพาะคนที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ ป้องกันการถูกครหา ฯลฯ

  ร้อยละ 5.93% ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.00% ไม่เปลี่ยนเลย (อยู่คงเดิมทุกคน) เพราะคนเดิมทำงานดีอยู่แล้ว รู้และเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดี ควรให้โอกาสในการทำงานต่อไป กังวลว่าจะกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง ทำให้ล่าช้าออกไป ฯลฯ

3. ประชาชนคิดว่า “การเซตซีโร่ กกต.” จะทำให้การเลือกตั้งเลื่อนเวลาออกไปหรือไม่?

  ร้อยละ 43.64 อาจจะต้องเลื่อนเวลาออกไป เพราะต้องใช้เวลาในการสรรหาคัดเลือก คนใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน อาจทำให้กระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง และเกิดความขัดแย้งจนทำให้ล่าช้า ฯลฯ

  ร้อยละ 34.39 ไม่แน่ใจ เพราะอาจเป็นเพียงกระแสข่าวลือ จากข่าวที่นำเสนอยังไม่ชัดเจน ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเท่าที่ควร รัฐบาลเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขเวลา ฯลฯ

  ร้อยละ 21.97 คงจะไม่เลื่อนเวลาออกไป เพราะรัฐบาลทำงานยึดตามโรดแม็ป เป็นการปรับที่ตัวบุคคลไม่น่าจะมีผลกระทบหรือทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไป คิดว่าเป็นคนละส่วนกัน น่าจะหาคนใหม่มาแทนได้ไม่ยาก ฯลฯ

ดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจทางการเมือง ถึงความสำคัญต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบส่วนใหญ่ 42.77 ให้ความสำคัญมาก ต้องยุติธรรมโปร่งใสจะทำให้ประชาชนมั่นใจขึ้น รวมถึงการเซตซีโร่ กกต. อาจต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสรรหา 10 มิ.ย. 2560 12:30 ไทยรัฐ