วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

19 ปีแห่งความหลังยังจำได้ไหม เช็กชื่อทำเนียบอรหันต์ กกต.ใครเป็นใคร

ไม่ชัวร์ว่า บังเอิญ หรือ ตั้งใจ แต่คอการเมืองซู้ดปากกันเป็นแถว กับกรณีที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กกต.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมกับลงมติเห็นชอบให้เซตซีโร่ กกต. ในวันที่ กกต. จัดงานสถาปนาครบ 19 ปี

สำหรับการเซตซีโร่ กกต.นั้น อธิบายภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆ คือ ให้ กกต. ทั้ง 5 คน พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ใช้บังคับทันที แต่ยังคงให้รักษาการต่อไป จนกว่าประธาน กกต.และ กกต. ได้มาใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ทั้งนี้ ตลอด 19 ปี ของ กกต. ซึ่งเกิดขึ้นจากผลพวงการมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่หลักคือ ควบคุมและจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้เป็น ไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยตลอด 19 ปี มี กกต.มาแล้วทั้งหมด 21 คน

อย่างไรก็ตาม กกต.ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน 2. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร 3. นายบุญส่ง น้อยโสภณ 4. นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ และ 5. นายประวิช รัตนเพียร

ส่วนอดีต กกต. ประกอบด้วย 1. นายธีรศักดิ์ กรรณสูต ประธาน 2. พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ ประธาน 3. พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ ประธาน 4. นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน 5. นายโคทม อารียา 6. นายจิระ บุญพจนสุนทร 7. นายสมชัย จึงประเสริฐ 8. นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น 9. ยุวรัตน์ กมลเวชช 10. นายสวัสดิ์ โชติพานิช 11. นายจรัล บูรณพันธุ์ศรี 12. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ 13. พล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ 14. นายสุเมธ อุปนิสากร 15. นายประพันธ์ นัยโกวิท 16. นางสดศรี สัตยธรรม.  

ไม่ชัวร์ว่า บังเอิญ หรือ ตั้งใจ แต่คอการเมืองซู้ดปากกันเป็นแถว กับกรณีที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กกต.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)... 10 มิ.ย. 2560 11:40 ไทยรัฐ