วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พยากรณ์ประจำสัปดาห์ 11/06/60

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 11–17 มิถุนายน 2560

ชาวราศีเมษรอบสัปดาห์นี้เป็นช่วงมีการเดินทางพร้อมติดต่อสื่อสารต่างๆ ดาวการเงินแม้มีคุณภาพอ่อนก็ส่งผลตรงต่อเรือนเกิด ชะตาชีวิตมักจะมีสิ่งพลิกผันผ่านเข้ามาเรื่อยๆ ฐานะการเงินยังไม่มั่นคง จะต้องพยายามคิดก่อนจ่ายให้เคยชิน ระวังการผูกพันทำสัญญากับมิตรสหาย เรื่องนี้มักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เก็บเงินไว้จะดีกว่า โอกาสจะพลิกผันทางบวกไม่ค่อยจะมีมากนัก มักจะถูกบีบให้ต้องใช้จ่ายบ่อยๆ คิดมากๆก่อนจะปลอดภัย.

ชาวราศีพฤษภในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดมีกำลังอ่อนและเดินในมุมอับ แถมถูกดาวอาเพศเกาะกุมด้วย เหตุต่างๆที่ผ่านเข้ามายังไม่มีกำลังปะทะมากนัก ดาวการเงินมีพลังดีขึ้น ก็ถูกดาวความร้อนแรงเกาะติด แม้จะพยายามถือเงินตราไว้ก็ยังไม่วายถูกรบกวน บาปเคราะห์เสาร์ก็เล็งตามติดไม่ห่าง ความทุกข์กังวลก็เดินตามตลอด ต้องรับมือกับเภทภัยอย่างต่อเนื่อง ก็ยังมีโอกาสด้านผลประโยชน์จากงาน เรื่องทางใจห่างไว้จะสบายกว่า.

ชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดจะค่อยๆขยับตัวไปทางบวก ก็ยังรวมตัวกับดาวความร้อนจัดจะต้องระวังรักษาพื้นฐานของอารมณ์มากๆหน่อย จะเริ่มมองเห็นความผันแปรด้านการเงินมากขึ้น ก็ยังมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนการงาน สุขภาพร่างกายจะมีปัญหา อาจจะต้องเยียวยารักษาอย่างต่อเนื่อง แม้ดาวการงานยังเดินถดถอย ก็ยังไม่ขาดช่วงเสียทีเดียว อุปสรรคต่างๆก็ผ่านเข้ามาทดสอบความสามารถ ก็ยังพอเอาตัวรอดได้.

ชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้ กิจกรรมด้านศิลป์ต่างๆมักจะส่งผลดีด้านการงาน แม้จะยังมีช่องทางด้านผลประโยชน์ก็จะถือได้ไม่นาน กำลังเผชิญหน้ากับราหูดาวมาร โอกาสจะต้องใช้จ่ายเงินก้อนก็ยังมีอยู่ และสารพันปัญหาก็มาเตรียมพร้อมเข้าสู่ประตูบ้าน บางทีจะต้องทำงานร่วมกับคนต่างถิ่นบ้างก็ได้ ก็ยังสามารถในการแสดงออกทุกด้าน จิตใจอาจจะเริ่มคล้อยตามอิทธิพลต่างๆ บุตรบริวารอาจจะทำให้ไม่สบายใจ รวมถึงคู่ครองด้วย.

ชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ ดาวการเงินอยู่ในภาวะเดินไม่ปกติ ก็ยังมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออยู่ด้วยรู้สึกว่าดาวที่เกี่ยวพันกับเรือนเกิดเดินไม่ปกติเป็นส่วนใหญ่ ราหูก็เตรียมพร้อมที่จะเดินจากไป ก่อนจากต้องทิ้งความทรงจำไว้ให้ไม่น้อยเลย ก็ต้องรับภาระที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าด้านใด เครือญาติก็ยังไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อนฝูงก็พอจะช่วยกิจการงานได้บ้าง ควรคิดใช้จ่ายให้น้อยลง ผู้เคยสนับสนุนก็รับผลกระทบเช่นกัน ฝ่ายตรงข้ามมักจะสร้างปัญหา.

ชาวราศีกันย์ในรอบสัปดาห์นี้ หุ้นส่วนผู้ร่วมงานยังให้ความร่วมมือ ก็ยังมีงานผ่านเข้ามา แม้มีคุณภาพอ่อนก็ยังสามารถป้อนผลประโยชน์ให้ด้วย ดาวการเงินถูกบาปเคราะห์ดาวอาเพศเบียน จึงมักได้รับผลไม่เต็มที่การคาดหวังมักจะพลิกแพลงไปทางตรงข้ามก็ได้ ต้องพยายามคิดแบบพอเพียงเป็นแนวทาง อันจะช่วยให้รอดพ้นอุปสรรคต่างๆ การเดินทางไม่ราบรื่น บางทีวงการสังคมจะนำปัญหาเข้ามา เพศตรงข้ามจะช่วยผ่อนปรนได้.

ชาวราศีตุลระยะนี้ ดาวเรือนเกิดคุณภาพอ่อนลง ดาวฝ่ายลบที่เกาะกุมอาจจะพลิกผันที่คาดไม่ถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องรอบคอบมากขึ้น ด้านการเงินบาปเคราะห์เสาร์เจ้าปัญหาก็กำลังเดินถดถอยในจุดนี้ คงจะต้องใช้จ่ายกระเบียดกระเสียรมากหน่อย เพื่อช่วยให้ผ่านพ้นจุดวิกฤติต่างๆออกไป ถึงอย่างไรก็ยังมีงานผ่านบ้าง ดาวฝ่ายอาเพศเดินคู่ดาวตัวเองในเรือนคู่ครอง มักจะเกิดการตัดสินใจกะทันหัน ควรอยู่ห่างๆกันสักพักก่อน.

ชาวราศีพิจิกในช่วงสัปดาห์นี้ แม้ดาวเสาร์เจ้าทุกข์จะเกาะกุมเรือนเกิด ก็ยังมีราหูดาวมารช่วยส่งเสริมการงาน พื้นฐานด้านการเงินยังสะดุดบ่อย คิดก่อนจ่ายอาจจะเป็นตัวช่วยผ่อนคลายได้บ้าง ปัญหาที่มักจะเกิดบ่อยคือ โรคภัยไข้เจ็บ ผู้สูงวัยมักจะให้ความอนุเคราะห์ แต่ก็เป็นดาวอ่อนกำลัง จึงต้องพยายามช่วยตนเองไว้ก่อน ดาวเรือนเกิดก็ไปเดินคู่ดาวความร้อนแรง อาจจะนำเรื่องวุ่นๆเข้ามาอีกก็ได้ คงจะต้องคิดอดทนเป็นหลัก.

ชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ เมื่อดาวการเงินเดินในภพอับต่อเนื่อง ปัญหาทางด้านนี้ก็ต้องได้รับการแก้ไขตลอด ดาวตัวเองก็มีคุณภาพอ่อน แต่ก็ยังสามารถในด้านการงาน กิจกรรมทางด้านติดต่อสื่อสารจะทยอยเข้ามา คงจะต้องดูแลทางด้านการเงินมากหน่อย จะต้องพยายามลดรายจ่ายลง แม้จะยังมีผลประโยชน์จากงานก็ไม่เพียงพอ การใช้เงินมักจะเกินตัวเป็นประจำ บุตรบริวารก็มีส่วนอยู่ด้วยเหมือนกัน รวมทั้งเพศตรงข้ามด้วย.

ชาวราศีมังกรระยะนี้ ดาวตัวเองเดินไม่ปกติ การตัดสินใจด้านการงานมักจะมีปัญหา ดาวงานก็มีกำลังอ่อน แถมถูกดาวอาเพศเกาะกุม การตัดสินใจใดๆมักได้รับผลไม่เต็มที่ คงต้องพยายามประคองตนเองให้รอดพ้นไปก่อน ราหูก็เล็งเรือนเงินตรา แม้จะใกล้ย้ายออกแล้ว ทั้งงานและเงินจะพัวพันไปทางลบเสียมากกว่า ก็ต้องทั้งฝืนและอดทน ก็ยังมีเพื่อนฝูงและผู้ใหญ่สนับสนุน เป็นช่วงที่เหนื่อย กว่าจะผลักดันกิจการงานเดินต่อ.

ชาวราศีกุมภ์ในรอบสัปดาห์นี้ อาจจะค่อยๆเคยชินกับความทุกข์ยาก เรือนการงานก็มีบาปเคราะห์เสาร์เจ้าทุกข์มาเดินประจำ เรือนการเงินดาวก็มีคุณภาพอ่อน การดำเนินงานจึงไม่ค่อยมีผลตอบแทนมากนัก ความยุ่งยากลำบากใจที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดสิ้นได้ในระยะนี้ อาจจะต้องยกเลิกกิจการไปชั่วคราวก่อนก็ได้ ยังไม่ควรเริ่มต้นงานใหม่ใดๆ ดวงดาวส่วนใหญ่พร้อมใจกันเดินถดถอย นำพาทุกสิ่งทุกอย่างคล้อยตามไป.

ชาวราศีมีนรอบสัปดาห์นี้ ดาวเรือนเกิดและดาวการงานคุณภาพอ่อนและเดินถดถอยต่อเนื่องคงจะแสวงหางานทำได้ยากสักหน่อย และยังจะมีปัญหาสุขภาพแทรกเข้ามาอีก เงินทองอาจจะต้องพึ่งพาเครือญาติไปก่อน การคาดหวังทางด้านนี้ก็มีอุปสรรคไม่น้อยเหมือนกัน ช่วงกลางสัปดาห์ดาวการสื่อสารจะเดินเข้าจุดเด่น หากมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ก็พอจะพลิกฟื้นการงานขึ้นได้บ้าง แต่ด้านผลประโยชน์ก็ยังคาดหวังไม่ได้มากนัก.

วิสุทธิ ราศี

พยากรณ์ระหว่างวันที่ 11–17 มิถุนายน 2560 ชาวราศีเมษรอบสัปดาห์นี้เป็นช่วงมีการเดินทางพร้อมติดต่อสื่อสารต่างๆ 10 มิ.ย. 2560 11:09 10 มิ.ย. 2560 11:17 ไทยรัฐ