วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน. เตรียมมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย กว่า 6พันคน

โฆษก กอ.รมน. เตรียมมอบเงินช่วยค่าประกอบอาชีพสำหรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนละ 225,000 บาท จำนวน 6,183 คน โดยเริ่มมอบวันที่ 21 มิ.ย. นี้

วันที่ 10 มิ.ย. 60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60 ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ค่าประกอบอาชีพสำหรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) จำนวนทั้งสิ้น 6,183 คน โดยคนละ 225,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,391,175,000 บาท ในขณะนี้ กอ.รมน. ได้ดำเนินกรรมวิธี เบิก-จ่าย งบประมาณ กับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และจะมอบให้ ผรท. ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด ในวันพุธที่ 21 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. พร้อมกันทุกแห่งทั่วประเทศ  

สำหรับการมอบเงินช่วยเหลือ ค่าประกอบอาชีพสำหรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ตามรายชื่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ดังนั้นในวันที่ 21 มิ.ย.60 ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ที่จะมารับเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพ จะต้องเตรียมหลักฐานสำคัญ ได้แก่ สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเอง, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน ซึ่งทั้งสามรายการต้องเป็นฉบับจริงทั้งหมด

ส่วนการแจกจ่ายจะดำเนินการ ดังนี้ พื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 (ภาคกลาง) ตั้งจ่าย 2 แห่ง 

  1. สโมสรทหารบก กทม. มี ผรท. จำนวน 294 คน โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

  2. กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี มี ผรท. จำนวน 239 คน โดยมี รอง มทภ.1 เป็นประธาน

พื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตั้งจ่าย 4 แห่ง

  1. กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มี ผรท. จำนวน  159 คน โดยมี มทภ.2 เป็นประธาน

  2. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มี ผรท. จำนวน 395 คน โดยมี รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธาน

  3. มณฑลทหารบกที่ 210 จังหวัดนครพนม มี ผรท. จำนวน 387 คน โดยมี รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธาน

  4. ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มี ผรท. จำนวน 424 คน โดยมี รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธาน

พื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 (ภาคเหนือ) ตั้งจ่าย 2 แห่ง

  1. มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน มี ผรท. จำนวน 283 คน โดยมี มทภ.3 เป็นประธาน

  2. มณฑลทหารบกที่ 310 จังหวัดตาก มี ผรท. จำนวน 287 คน โดยมี รอง มทภ. 3 เป็นประธาน

พื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 (ภาคใต้) ตั้งจ่าย 3 แห่ง

  1. กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช มี ผรท. จำนวน 1,611 คน โดยมี มทภ.4 เป็นประธาน

  2. มณฑลทหารบกที่ 45 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี ผรท. จำนวน 1,321 คน โดยมี รอง มทภ. 4 เป็นประธาน

  3. กองพันทหารช่างที่ 402 จังหวัดพัทลุง มี ผรท. จำนวน 783 คน โดยมี รอง มทภ. 4 เป็นประธาน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย(ผรท.)ที่ได้รับการช่วยเหลือ ได้ติดต่อประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน.ภาค ในพื้นที่ของตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

โฆษก กอ.รมน. เตรียมมอบเงินช่วยค่าประกอบอาชีพสำหรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนละ 225,000 บาทจำนวน 6,183 คน โดยเริ่มมอบวันที่ 21 มิ.ย. นี้ 10 มิ.ย. 2560 10:53 ไทยรัฐ