วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศ.ประภาศน์ อวยชัย อดีตรมว.ยุติธรรม ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 92 ปี

ศ.ประภาศน์ อวยชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อปี 2534 สมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อคืนที่ผ่านมา (9 มิ.ย.) สิริอายุรวม 92 ปี 5 เดือน...

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ประภาศน์ อวยชัย ราชบัณฑิต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ ถึงแก่อนิจกรรมแล้วอย่างสงบ เมื่อคืนที่ผ่านมา ด้วยวัย 92 ปี

ประวัติโดยสังเขป

ศ.ประภาศน์ อวยชัย เกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2467 เป็นบุตรของนายประจักษ์ และนางทองสุก (ถึงแก่กรรม) ภรรยาชื่อ คุณหญิงสุธรรมา จันทรัศมี มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน 

การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนเทเวศร์วิทยาลัย, มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ, นักเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง รุ่นที่ 5 ปี 2490, นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2493, เนติบัณฑิต สถาบันเกรย์อิน ประเทศอังกฤษ ปี 2499, ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่น 15, ศึกษาดูงานที่เมืองต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ 24 ครั้ง

การทำงาน 


29 ธันวาคม 2516 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 (29 ธ.ค.2516-7 ต.ค.2517)
17 ตุลาคม 2517 ประธานรัฐสภา (17 ต.ค.2517-25 ม.ค.2518)
17 ตุลาคม 2517 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (17 ต.ค.2517-25 ม.ค.2518)
2521 รองประธานศาลฎีกา
17 มกราคม 2521 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนที่ 9 (21 ม.ค.2517-9 ม.ค.2525)
1 ตุลาคม 2528 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
22 เมษายน 2530 สมาชิกวุฒิสภา
27 มิถุนายน 2530 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 มีนาคม 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 30 (6 มี.ค.2534-22 มี.ค.2535)
- ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
12 กรกฎาคม 2540 กรรมการร่างกฎหมาย
23 ตุลาคม 2541 นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
17 พฤศจิกายน 2543 นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2560 สิริรวมอายุ 92 ปี 5 เดือน 23 วัน.

ศ.ประภาศน์ อวยชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อปี 2534 สมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อคืนที่ผ่านมา (9 มิ.ย.) สิริอายุรวม 92 ปี 5 เดือน... 10 มิ.ย. 2560 10:45 ไทยรัฐ