วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ. แนะผู้ใช้รถติดตั้งระบบก๊าซใช้งานรถอย่างถูกวิธี ลดอันตรายร้ายแรง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซอย่างถูกวิธี หมั่นตรวจสอบระบบก๊าซให้ปลอดภัย และนำรถไปตรวจสอบทุกครั้งหลังประสบอุบัติเหตุ ห้ามปรับแต่งการจ่ายก๊าซ อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ..

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า บ่อยครั้งที่รถติดตั้งระบบก๊าซเกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ โดยมีสาเหตุมาจากความประมาท ผู้ขับขี่ขาดความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานระบบก๊าซอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซ

โดยหมั่นตรวจสอบระบบก๊าซให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันอุปกรณ์ระบบก๊าซชำรุด ก่อให้เกิดอันตรายได้ ตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบก๊าซตามระยะเวลาที่กำหนด อาทิ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 5,000 กิโลเมตร เปลี่ยนไส้กรองอากาศ 10,000 กิโลเมตร เปลี่ยนไส้กรองก๊าซ และหัวเทียนทุก 20,000-30,000 กิโลเมตร ตรวจสอบและตั้งบ่าวาล์วไอเสียทุก 40,000-60,000 กิโลเมตร

พร้อมตรวจสอบรอยรั่วซึมของก๊าซอยู่เสมอ โดยนำน้ำสบู่ลูบตามข้อต่อท่อเดินก๊าซ และจุดต่างๆ หรือใช้เครื่องตรวจวัดการรั่วของก๊าซ หากพบจุดรั่วซึม ให้นำรถไปเข้าศูนย์บริการ ตรวจสอบและซ่อมแซม นำรถไปตรวจสอบทุกครั้งหลังประสบอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันตัวยึดถังก๊าซ ท่อนำจ่ายก๊าซ สายระบายก๊าซ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของระบบก๊าซเสียหาย ก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่ปรับแต่งการจ่ายก๊าซหรือดัดแปลงอุปกรณ์ระบบก๊าซ ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ควรให้ช่างที่มีความชำนาญการดำเนินการ เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย หรือทำงานผิดปกติ ก่อให้เกิดอันตรายได้ กรณีสังเกตพบเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ อาทิ มีเสียงดัง เครื่องยนต์สั่น เร่งเครื่องไม่ขึ้น ไม่ตัดเข้าระบบก๊าซ ให้นำรถไปเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบระบบก๊าซ

ทั้งนี้ การเลือกติดตั้งระบบก๊าซจากศูนย์บริการที่ได้มาตราฐาน การใช้ถังก๊าซและอุปกรณ์ระบบก๊าซที่มีคุณภาพ การหมั่นตรวจสอบและดูแลระบบก๊าซให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานรถติดตั้งระบบก๊าซ และลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากไฟไหม้รถ.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซอย่างถูกวิธี หมั่นตรวจสอบระบบก๊าซให้ปลอดภัย และนำรถไปตรวจสอบทุกครั้งหลังประสบอุบัติเหตุ ห้ามปรับแต่งการจ่ายก๊าซ อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ.. 10 มิ.ย. 2560 09:53 ไทยรัฐ