วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผวจ.ร้อยเอ็ด สั่งเข้มขออนุญาตจุดบั้งไฟ หวั่นอันตรายกับเครื่องบิน

ผวจ.ร้อยเอ็ด สั่ง นอภ.ให้รัดกุมในการขออนุญาตจุดบั้งไฟ ควรแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน และต้องไม่อยู่ในพื้นที่ 50 ตร.กม.รอบสนามบิน หวั่นเกิดอันตรายต่ออากาศยาน กำชับมิสเตอร์บั้งไฟ ควบคุมการจุดในหมู่บ้านดำเนินการตามข้อกำหนดเคร่งครัด...

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.60 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด และในภาคอีสานจัดงานบุญบั้งไฟ อันเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดมายาวนาน แต่เนื่องจากทุกวันนี้ การทำบั้งไฟมีพัฒนาการและความก้าวหน้ามากกว่าสมัยก่อน เมื่อจุดบั้งไฟพุ่งขึ้นสูงมาก จึงมีผลกระทบกับอากาศยานการบิน ที่อาจเกิดเหตุร้ายได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย จึงให้นายอำเภอทุกอำเภอใน จ.ร้อยเอ็ด ต้องรัดกุมในด้านการขออนุญาตจัดงานบุญบั้งไฟ โดยผู้จัดงานบั้งไฟควรขออนุญาตก่อน 1 เดือน ให้กำหนดวันเวลาที่ชัดเจน

เมื่อมีการขออนุญาต แล้วต้องจัดตามที่ได้ขออนุญาต และพื้นที่ห้ามจุดบั้งไฟ ต้องไม่ให้อนุญาตโดยเด็ดขาด การพิจารณาอนุญาตให้จัดงานและจุดบั้งไฟ ต้องไม่อยู่ในพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร โดยรอบสนามบิน ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและต้องการความปลอดภัย ตามข้อกำหนดของสนามบิน ให้ทุกหมู่บ้านมีแกนนำชุมชนคือ “มิสเตอร์บั้งไฟ” ประจำหมู่บ้าน เพื่อควบคุมการทำตามที่ขออนุญาต คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามข้อสั่งการ ข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัดต่อไป.

ผวจ.ร้อยเอ็ด สั่ง นอภ.ให้รัดกุมในการขออนุญาตจุดบั้งไฟ ควรแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน และต้องไม่อยู่ในพื้นที่ 50 ตร.กม.รอบสนามบิน หวั่นเกิดอันตรายต่ออากาศยาน กำชับมิสเตอร์บั้งไฟ ควบคุมการจุดในหมู่บ้านดำเนินการตามข้อกำหนดเคร่งครัด... 10 มิ.ย. 2560 09:45 ไทยรัฐ