วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดประวัติ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ

พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ บิดาของนักร้องชื่อก้องระดับแนวหน้าของเมืองไทย ดัง พันกร บุณยะจินดา หลังจากล้มป่วยตั้งแต่เดือน มี.ค.2560 ล่าสุด ได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 80 ปี 6 เดือน...

พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2479 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 6 คนของพระวรสิทธิวินิจฉัย (จรัส บุณยะจินดา) และนางล้อม ชัยเสรี (เสียชีวิตทั้งคู่) ภรรยา ชื่อ คุณหญิงกอแก้ว บัวทรัพย์ มีบุตร-ธิดา 2 คน และบุตรบุญธรรม (ผู้หญิง) 1 คน 

1. พอฤทัย ณรงค์เดช สมรสกับ นายณพ ณรงค์เดช
2. พันกร บุณยะจินดา

ชื่อบุตรบญธรรม 1. นิตา บุณยะจินดา (ดวงพร บุณยะจินดา)

การศึกษา ประถมศึกษา จากโรงเรียนสารวิทยา, เตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนเทเวศร์ ปี 2499, โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานรุ่นที่ 13 ปี 2503        

เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2503 เป็น ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ตำแหน่ง รองสารวัตรปกครองป้องกัน สน.บางกอกน้อย 2 ปี ต่อมาได้ย้ายไปรับตำแหน่งเดิมที่ สน.บางกอกใหญ่ ปี 2509 ได้เลื่อนยศเป็น ร.ต.ท.และย้ายไปอยู่ สน.สำเหร่ ก่อนที่จะขึ้นเป็น ผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรพระประแดง สมุทรปราการ, ปี 2517 ขยับขึ้นเป็นสารวัตรแผนก 1 กองกำกับการ 2 กองปราบปราม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานีวิทยุเสียงสามยอด (ส.ส.ส.) ต่อมาได้เป็น รอง ผกก.2 ป และย้ายไปเป็นรอง ผกก.นโยบายและแผนงาน กองบัญชาการสอบสวนกลาง หน้าที่การงานเจริญรุดหน้าตามลำดับ ได้รับตำแหน่งผู้กำกับการ 2 สำนักงานเลขานุการกรมตำรวจ จนปี 2524 ถึงได้ไปรับตำแหน่ง ผู้แถลงข่าวกรมตำรวจ ก่อนย้ายไปเป็น รองผู้บังคับการกองทะเบียน กรมตำรวจในปี 2525, รองเลขานุการกรมตำรวจปี 2526 ถัดมาอีกหนึ่งปี ก็ได้เลื่อนเป็นเลขานุการกรมตำรวจ และ รองผบช.ก.ตามลำดับ  และปี 2532 ก็ได้รับเลือกให้เป็น ผู้บัญชาการสำนักงานสารนิเทศ กรมตำรวจ เป็นคนแรก ปีต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ในปี 2533 ได้เลื่อนเป็น รองอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายบริหาร ปี 2534, รองอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 1 ในปี 2536 และอธิบดีกรมตำรวจ 1 ตุลาคม 2537 และมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จนเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2540
          
เป็น กรรมการบริหารองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2534, กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง ปี 2536, กรรมการไต่สวนสาธารณะ ปี 2538, กรรมาธิการการปกครอง, ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ และสมาชิกวุฒิสภา 22 มีนาคม 2539
 
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2560 สิริอายุรวม 80 ปี 6 เดือน 21 วัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ เสียชีวิตแล้วในวัย 80 ปี

พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ บิดาของนักร้องชื่อก้องระดับแนวหน้าของเมืองไทย ดัง พันกร บุณยะจินดา หลังจากล้มป่วยตั้งแต่เดือน มี.ค.2560 ล่าสุด ได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 80 ปี 6 เดือน... 10 มิ.ย. 2560 08:18 ไทยรัฐ