วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดศูนย์เอื้ออาทรท่าจีนต้นแบบโซนนิ่งคนต่างด้าว

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) จ.สมุทรสาคร พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน และ นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย พร้อมผู้บริหารแต่ละกระทรวงร่วมต้อนรับ โดย พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) ถือเป็นโครงการต้นแบบในการจัดระเบียบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวทำงานมาก ขึ้นทะเบียนไว้มีกว่า 2.6 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่ามาทำงานด้านกิจการประมง ความเป็นอยู่ที่ผ่านมาควบคุมยาก ส่วนหนึ่งจะอาศัยอยู่ในสถานประกอบการที่เจ้าของกิจการจัดให้ อีกส่วนซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเช่าที่พักกระจัดกระจายกันอยู่บริเวณใกล้สถานประกอบการ ทำให้เกิดชุมชนแออัด ส่งผล ให้เกิดปัญหาทั้งสาธารณสุข สุขอนามัย การศึกษา การดูแลควบคุม บางครั้งอาจมีโรคระบาด รัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นในการจัดระเบียบหรือโซนนิ่งให้กับแรงงานเหล่านี้ และจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวด้วยว่า ศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) มี 56 อาคาร ซึ่ง 29 อาคารเป็นการจัดโซนนิ่งให้กับแรงงานต่างด้าว ส่วน 27 อาคารเป็นแรงงานไทย โดยเป็นที่พักให้เช่าบริหารจัดการโดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จะเป็นประโยชน์ในการดูแลและแก้ปัญหาต่างๆ หากโครงการนี้ได้ผลดีก็จะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่มีแรงงานจำนวนมาก.

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) จ.สมุทรสาคร พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 10 มิ.ย. 2560 05:00 10 มิ.ย. 2560 05:00 ไทยรัฐ