วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝันปั้นมักกะสันเชื่อมอีอีซี

นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ Mr.Takamasa HIROSE รองอธิบดีกรมเมืองฝ่ายวิศวกรรม กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ว่า เป็นการหารือเพื่อสรุปรายละเอียดจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน และการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อรวมทั้งพื้นที่โดยรอบ ซึ่งทางญี่ปุ่นจะจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอกลับมาภายในกลางเดือน ส.ค.นี้ ขณะเดียวกันยังเห็นชอบร่วมกันที่จะให้ญี่ปุ่นศึกษาแผนการพัฒนาที่ดินบริเวณสถานีมักกะสัน สถานีแม่น้ำ และพื้นที่ กม.11 ย่านพหลโยธิน และจะจัดทำสรุปรายงานภายในกลางเดือน มี.ค.61 โดยเฉพาะทางญี่ปุ่นสนใจพัฒนาพื้นที่มักกะสัน

โดยทางญี่ปุ่นได้เข้ามาช่วยศึกษาแผนพัฒนาพื้นที่ทั้งในส่วนของสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม ทางญี่ปุ่นสนใจลงทุนพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณสถานีมักกะสันมากกว่าพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ โดยมีแนวคิดเบื้องต้นว่าจะพัฒนาพื้นที่มักกะสัน เน้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะสถานีมักกะสันจะกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงต่อของ EEC และเป็นจุดเชื่อมต่อของ 3 สนามบินระหว่างอู่ตะเภา-สุวรรณภูมิ-ดอนเมืองด้วย.

นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ Mr.Takamasa HIROSE รองอธิบดีกรมเมืองฝ่ายวิศวกรรม กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น 10 มิ.ย. 2560 04:53 ไทยรัฐ