วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แก้ปมปิโตรเลียมบนที่ ส.ป.ก.

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้ทำรายงานข้อมูลในภาพรวม กรณีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมาที่ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (บอร์ด ส.ป.ก.) เพื่อให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้ส่งผลกระทบให้ต้องหยุดการผลิตปิโตรเลียมบนบกของ 7 บริษัทให้กับ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงานแล้ว โดยมี 2 แนวทางเลือกให้ตัดสินใจ

สำหรับ 2 แนวทางที่จะนำเสนอ รมว.พลังงาน ประกอบด้วย 1.ให้ รมว.พลังงานเสนอรายงานปัญหาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างไร 2.ให้ รมว.พลังงานเสนอปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วม เพราะทั้ง 2 คณะกรรมการฯก็เป็นคณะทำงานที่เน้นการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สำหรับกรณีที่มีผู้เสนอให้ใช้คำสั่งมาตรา 44 มาแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ กรมถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะพิจารณา และกรมยอมรับว่าคำสั่งศาลฯไม่ได้ระบุว่า ต้องการให้กรมสั่งให้ผู้ผลิตปิโตรเลียม 7 ราย หยุดผลิต แต่ที่กรมต้องสั่งให้หยุดผลิตในขณะนี้ ก็เพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลัง เพราะขณะนี้กรมยังไม่มีระเบียบอะไรรองรับกับเรื่องที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน กรณีผู้ผลิตปิโตรเลียม 7 ราย ที่ต้องหยุดผลิตปิโตรเลียม จากการหารือก็พบว่าส่วนใหญ่ต่างเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 56 ที่ทำให้การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนหากรัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จะส่งผลดีต่อเอกชน.

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้ทำรายงานข้อมูลในภาพรวม กรณีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมาที่ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 10 มิ.ย. 2560 04:52 10 มิ.ย. 2560 04:52 ไทยรัฐ