วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โละ กกต.

นายตวง อันทะไชย ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กกต. ลุกขึ้นชี้แจงเหตุผลการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย กกต. ต่อที่ประชุม สนช. โดยเฉพาะ มาตรา 70 ที่ให้เซ็ตซีโร่ กกต. ผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงท่วมท้น 161 ต่อ 15 (ภาพเล็ก)

นายตวง อันทะไชย ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กกต. ลุกขึ้นชี้แจงเหตุผลการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย กกต. ต่อที่ประชุม สนช. โดยเฉพาะ มาตรา 70 ที่ให้เซ็ตซีโร่ กกต. ผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงท่วมท้น 161 ต่อ 15 10 มิ.ย. 2560 04:15 ไทยรัฐ