วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โละ กกต.

นายตวง อันทะไชย ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กกต. ลุกขึ้นชี้แจงเหตุผลการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย กกต. ต่อที่ประชุม สนช. โดยเฉพาะ มาตรา 70 ที่ให้เซ็ตซีโร่ กกต. ผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงท่วมท้น 161 ต่อ 15 (ภาพเล็ก)