วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณะสงฆ์ไทยปลื้ม ถวายพระคัมภีร์ สมัย 'ร.7' แด่ 'พระสันตะปาปา'

"สมเด็จพระสันตะปาปา" ส่งผู้แทนรับมอบ พระคัมภีร์สมัย "รัชกาลที่ 7" จากเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ เพื่อจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี

เมื่อวันนี้ 9 มิ.ย. 60 สมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส ได้มอบให้ผู้แทน คือ พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พร้อมคณะผู้แทนกว่า 20 คน จากนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี เข้าร่วมมอบพระคัมภีร์อักษรขอม (บาลี-ไทย) ที่ปริวัติเสร็จแล้ว จากคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานส่งมอบ และมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมส่งมอบด้วย

พระเทพวีราภรณ์ กล่าวว่า ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2559 ผู้แทนจากนครรัฐวาติกัน ได้เข้าพบเพื่อแจ้ง พระสมณะประสงค์ในองค์สมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส ที่ประสงค์จะแสดงพระคัมภีร์ที่เป็นของถวาย เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสันตปาปา ปีอุส ที่ 11 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2477 และเนื่องจากพระคัมภีร์ที่ถวายเป็นอักษรขอม ทางวาติกันไม่มีผู้เชี่ยวชาญอ่านหรือแปลได้ จึงให้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ แจ้งพระสมณประสงค์ของพระองค์ ที่ประสงค์ให้มีการปริวัติพระคัมภีร์จากภาษาขอมเป็นภาษาไทย เพื่อจัดแสดงพระคัมภีร์จากประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน

พระเทพวีราภรณ์ กล่าวว่า ทางวัดรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำงานถวายสมเด็จพระสันตะปาปา เพราะในอดีตที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2515 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ จึงยินดีมากที่ได้รับนิมนต์ให้ทำงานชิ้นนี้ โดยทางวัดได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะทำงานชุดปริวัติพระคัมภีร์อักษรขอม (บาลี-ไทย) มีพระราชปริยัติมุนี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และ คณะทำงานชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ มี พระราชรัตนสุนทร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ทั้งสองชุดจะทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานสมบูรณ์ที่สุด

ด้านพระราชปริยัติมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ หัวหน้าชุดปริวัติพระคัมภีร์ กล่าวว่า การทำงานครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจสูงสุด ในนามคณะสงฆ์ไทย คัมภีร์เล่มนี้เป็น คัมภีร์พระมาลัย บันทึกลงบนสมุดไทยขาว (สมุดข่อยสีขาว) กว้าง 13 ซม. ยาว 66 ซม. เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ตอน ตอนที่ 1 เป็นบทสวดพระอภิธรรม 7 พระคัมภีร์ ตอนที่ 2-5 เป็นเรื่องราวพระมาลัยกลอนสด และตอนที่ 6 เป็นบทสวดแจงภาษาบาลี แต่งด้วยฉันทลักษณ์ที่เรียกว่า กลอนสวด ประกอบด้วย กาพย์ต่างๆ ทั้งกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ มีการบันทึกด้วยอักษรขอม ภาษาบาลี และภาษาไทยโบราณสมัยรัตนโกสินทร์

ทั้งนี้ ได้ทำคำอ่านไว้ตรงส่วนล่างต่อจากส่วนที่ปริวัติ เพื่อให้เห็นลักษณะการบันทึกตามอักขรวิธีของขอม หลังจากนั้นจึงทำคำอ่านในภาษาไทยปัจจุบัน เพื่อให้ง่ายต่อการแปลต่ออีก 7 ภาษา จากนี้ผู้แทนจากวาติกัน จะนำไปถวายสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส และนำไปจัดแสดงต่อไป

"สมเด็จพระสันตะปาปา" ส่งผู้แทนรับมอบ พระคัมภีร์สมัย "รัชกาลที่ 7" จากเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ เพื่อจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี 9 มิ.ย. 2560 20:05 ไทยรัฐ