วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ของเถื่อนส่งไปรษณีย์

นับวันปัญหาการส่งของผิดกฎหมายผ่านทางไปรษณีย์มีให้เห็นมากขึ้นไปเรื่อยๆ คนที่ส่งกันสนุกมือ ไล่มาตั้งแต่ยาเสพติด เครื่องกระสุน อาวุธปืนสงคราม ลูกระเบิด

ถ้ามีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นระหว่างนำส่ง มีคนเจ็บคนตายคงดูไม่จืด ที่ผ่านมาในระบบการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ทั้งของรัฐบาลเองหรือแม้แต่เอกชน เจ้าหน้าที่ไม่มีวิธีการที่จะตรวจสอบสิ่งเหล่านี้กันเลย

อาวุธปืนเป็นกระบอกยังส่งกันได้

ทั้งที่ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2558) เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของ มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ

กำหนดให้ เมื่อรับมอบสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์จากผู้ส่งหรือผู้ฝาก แล้วแต่กรณี ให้จัดทําบันทึกรายละเอียดชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทางของผู้ส่งหรือผู้ฝากนั้น รวมทั้งบันทึกรายละเอียดของผู้รับสิ่งของหรือผู้รับแทน เมื่อได้มีการส่งมอบสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์นั้น

การบันทึกอาจจัดทําเป็นเอกสารหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศ หรือวิธีการอื่นใด ที่สามารถให้ข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ให้จัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน

นับแต่วันที่จัดส่ง

ปัญหาที่พบคือ ยังมีการส่งพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ที่ไม่มีการ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือใช้บัตรประจำตัวประชาชน ผู้อื่นในการแสดงตัวแทน

ระเบียบเขียนไว้ชัดเจนแล้วว่า จะต้องทำอย่างไรบ้าง แต่เมื่อถึงคราวที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้น กลับหาข้อมูลมาใช้ตรวจสอบไม่ได้ ระบบโลจิสติกส์ บางครั้งสินค้าที่ส่งมาจากนอกประเทศ หลายครั้งที่มีการส่งยาเสพติดปะปนมากับสินค้าในรูปแบบต่างๆ บนกล่องจะเขียนแค่ภาษาต่างประเทศ และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่มารับสินค้า

ไม่ได้ระบุอะไรมากไปกว่านี้เลย พอที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงข้อมูลคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว

หากเป็นสิ่งที่มันเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชน และเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะชีวิตหรือทรัพย์สินแล้ว ต้องมาไล่แก้ปัญหาตามหลัง จนเป็นเรื่อง “วัวหายล้อมคอก” กันอีก

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดหาทางจัดระบบการจัดส่งพัสดุภัณฑ์เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ และไม่ถูกให้นำไปใช้เป็นเครื่องมือกลุ่มคนร้ายใช้กระจายสิ่งผิดกฎหมายไปทั่วประเทศ

มีเรื่องขนาดนี้ยังนิ่งไม่ขยับกันเลย.

“เพลิงพยัคฆ์”

pluengpayak@thairath.co.th

9 มิ.ย. 2560 10:45 ไทยรัฐ